METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 40tilnærming til stoffet enn det ho var vant
med frå tidlegare. Ho las mykje då ho
utdanne seg som barnevernspedagog. Ved
Kempler måtte ho finne vegen sjølv. Ho fann
ingen mal, ingen fasit på korleis ho skulle
møte dei som søkte hjelp. Ho måte finne sitt
prosjekt.
kan snakke om alt muleg, tema som til
dømes mat, religion og kultur. Ho opplever
seg som heldig som får så mykje. Ein må gi
for å få, samtidig erkjenner ho at det er
mange av dei ho møter som gir mykje, men
som likevel ikkje får.
Studentane ved Kempler praktiserte terapi
på kvarandre. Dei måtte utlevere seg og lære
av kvarandre og noko viktig som sit igjen, er
at det å ha problem ikkje er skambelagt.
Kristin var i starten redd for sikkerheita til
jentene, men ho fortel at jentene lærte dei at
dei ikkje kunne sperre seg inne. Jentene har
lært mykje av å ha vore under negativ sosial
kontroll og dei tilsette måtte øve med dei.
Å ha hatt fridom i arbeidet har vore viktig for
Kristin, ho ha vore heldig og hatt rettleiarar
og leiarar som har inspirert henne. Før var
ho mykje meir opptatt av teori. Ho skildrar
seg sjølv no som meir uakademisk, meir
Under oppbygginga av Bokollektivet var
jentene med på å bestemme korleis dei
skulle ha det. Dialog, nærvær, likeverd og
respekt vart viktige faktorar. I all utvikling må
det vere noko å bryne seg på, og det må
Kristin Mettenes og Hege Elisabeth Wathne
opptatt av praksis og det å vere til stades i
kontakta med menneska rundt seg. Ho veit
ikkje heilt kva ho gjer, men opplever å få
kollegaene i Bokollektivet med. Dei utviklar
seg saman.
Bokollektivet starta i 2007. Kristin har
arbeidd der heilt sidan starten og opplevde
at ho fann svaret på alt ho hadde lurt på
tidlegare. Dette var det ho trengte. Her
møter ho unge med minoritetsbakgrunn og
40
Metaforum - September 2019
Kristin var i starten redd for
sikkerheita til jentene, men ho
fortel at jentene lærte dei at dei
ikkje kunne sperre seg inne.
balanserast med omsorg.
Læring tek tid og dei har brukt mykje av
akkurat det for å ta på alvor at jentene skal
få sei meininga si. Jentene skal vere med på

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm