METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 41å bestemme og Hege lurer på korleis det er
for dei, når dei kjem frå kollektivistiske
samanhengar til ein stad der dei først og
fremst er individ. Kristin bekreftar at
overgangen er stor. Dei kjem fordi dei er i ein
relasjon, og fridomen dei møter vert
ekstrem. Det har ikkje blitt bygd grenser
rundt dei innanfrå, dei har blitt fortalt kva dei
skal gjere, kva dei ikkje skal gjere og kva som
skal skje, så her er det viktig at dei får bruke
den tid det tek.
Når alt er så forskjellig frå det jentene har
opplevd tidlegare, lurer Hege på korleis det
Dei har ikkje forlatt familien,
dei har forlatt valden
er for jentene å forlate familien. Kristin fortel
at det er viktig å forstå saknet deira. Dei har
ikkje forlatt familien, dei har forlatt valden og
det er mange i familien dei vil sakne. Mange
saknar også dei som har utøvd valden, om
det er viktig å anerkjenne også det saknet.
Dei forstår at nokon vil reise heim, men ber
dei alltid om å snakke med nokon i
personalet om dei vurderer å reise.
Dei forsøker å gjere Bokollektivet til ein heim
og dei ulike elementa i ei heim, må vere der.
Dei feirar høgtidene så tett opp til det
jentene er vande med, som muleg.
Dei har god mat, har det fint og reint og alle
skal føle seg velkomne. Kristin sin
sluttkommentar stadfestar at ho meinar
alvor: «Eg har 200 døtre!»
Presentasjon, utdanning
& praksis
Fakta om bokollektivet
Ho l d meg , sl ipp meg !
Samhørighet gjennom samtaler
For h elseper son ell som er in t er esser t i å lede k u r s
On sdag 16. ok t ober 2019
Kl. 09.45 ? 17.00
Støtte foreldre i å ivareta relasjonen til sine barn i en utfordrende livsfase. Kurset bygger på
emosjonsfokusert terapi (EFT) og baserer seg ellers på nyere kunnskap som kaster lys over
adferden tenåringsforeldre ofte må forholde seg til.
Ch r is Kn ill
familieterapeut, sertifisert EFT terapeut og veileder.
Kr ist ian Bøh le Over r ein
psykolog
Sted: Cochs pensjonat - Kr 1750,- pr deltaker
Maks 16 deltaker. Påmeldingsfrist 27. september.
10% r abat t f or NFFT m edlem m er
For mer informasjon / påmelding:
Chris Knill tlf (+47) 90752475 / chris.knill@gmail.com
www.knill.no
Artikkel
YouTube
YouTube
Metaforum - September 2019
41

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm