METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 43Opera i Bergen
har hentet sin inspirasjon fra langt flere. Hun
nevner Karl Tomm, Martin Little, Harlene
Anderson, Peggy Penn, og særlig Tom Andersen.
Hun trekker frem Tom Andersens evne til å alltid
behandle andre på en respektfull måte, og at i
møte med ham fikk man virkelig opplevelsen av
at det er slik man skal møte andre. Uavhengig av
diagnoser og handlinger, skal alle skal behandles
med verdighet og respekt. Dette er noe som har
vært viktig i Elspeth og Peters arbeid.
«Kan du fortelle oss litt om Peter Lang,
samarbeidet deres, og arbeidet dere har utført
sammen?»
Peter var opprinnelig prest, og var meget
respektfull som menneske. Dessuten var han
utrolig kreativ, noe som kom godt frem når han
lagde hypoteser. Han kunne lage svært detaljerte
hypoteser, kanskje mer enn noen andre jeg
kjenner, men alltid positive historier om dem han
møtte.
Elspeth bruker ordet «appreciatively» og
«appreciative» mye når hun snakker om sitt
arbeid. Opphavet til dette var møte med David
Cooperrider, som for øvrig var businessmann, og
ikke terapeut. Han mente at dersom man skulle
forbedre en bedrift, så måtte man «go
appreciatively».
Peter og Elspeth undret seg da sammen om de
kunne ta dette med seg inn i terapien. Kan vi se
etter menneskers styrker, og slutte å snakke om
problemene?
Slutte
å
snakke
om
vanskelighetene, og heller sikte oss inn på
personens godhet? Dette ble et stort vendepunkt
for oss begge.
Elspeth forteller den rørende historien om den
8/9 år gamle gutten som ble henvist til klinikken
grunnet svært negativ atferd. I samtalen med
gutten stilte hun «appreciative» spørsmål som
hvordan han hadde det på skolen, hvordan
vennene hans var, hva han likte aller best med
sin mor og så videre, og hvor hun sa til ham at
hun kun ville høre om det som han virkelig satte
mest pris på. Etter hvert som gutten fortalte
historiene, satte hun post-it lapper på ham med
han styrker hvor han hadde vist selvsikkerhet,
Metaforum - September 2019
43

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm