METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 46Bokanmeldelse
Generasjon Prestasjon av
Ole Jacob Madsen er en
meget tankevekkende bok
som drøfter mange ulike
perspektiver

dagens
ungdom. Data fra Norge og
andre land presenteres og
forfatteren tør å benytte
svært ulike utgangspunkt for
å drøfte disse dataene.
Tek st : Rune Zahl-Olsen
Boken er velskrevet, men oppleves allikevel av
meg som tung å lese. Det er hovedsakelig to
grunner til det. At setningsbygningen til dels er
komplisert bidrar til dette, men viktigere er at
Madsen løfter frem svært mange ulike
perspektiver og teorier. Madsen er en forfatter
med bred kunnskap, men om det er nødvendig
å presentere et så vidt spekter av perspektiver
for å drøfte tematikken, er jeg usikker på.
Referanselisten inneholder hele 451 unike
referanser og de benyttes totalt 650 ganger i
boken!
Noe som er langt mer enn hva mange
doktorgradsavhandlinger inneholder. Når det er
sagt gjør mangfoldet av teorier og perspektiver
samtidig at boken vil være til inspirasjon og
frustrasjon nærmest uansett hvor leseren står
politisk og faglig. Forfatteren kommer med
samfunnskritikk,
diskurskritikk,
forskningskritikk, mediekritikk, og benytter teoretikere
som Nietzsche, Marx, Durkheim, Weber, Freud,
Fromm, Rieff og Erikson, for å nevne noen. Med
disse ulike teoriene og utgangspunktene stiller
46
Metaforum - September 2019
forfatteren kritiske spørsmål til hvordan vi som
voksne ser på ungdommen, samtidig som
utviklingen i de unges psykiske helse beskrives.
I boken nevnes for eksempel hvordan
hverdagsbeskrivelser har blitt byttet ut med
medisinske og psykologiske merkelapper de
senere årene. Et eksempel er hvordan forkjølet
har blitt til influensa, vondt i hodet til migrene,
sliten til utbrent og drittlei til deprimert. For oss
som terapeuter innen psykisk helse er
diskusjonene som belyses i boken rundt slike
endringer viktige å tenke over, og viktige å ta
opp i våre interne faglige diskusjoner. Et slikt
spørsmål er: Bidrar vår språkbruk til mer
sykeliggjøring?
Viktig for par og familieterapeuter er bokens
grundige presentasjon av hvordan situasjonen
ser ut i dag, hovedsakelig ut fra ungdata
undersøkelsen. Konklusjonen derifra er at de
selvrapporterte psykiske helseplagene fortsetter
å øke markant for både gutter og jenter. For
jenter har andelen som sier de sliter med et

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm