METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 5Norsk Forening for Familieterapi
Kr ist in H. Dah l
Kr ist in S. Br eda
(nesteder & styremedlem)
(leder og web-ansvarlig)
T
T
469 36 842
402 91 243
kristin.breda@nfft.no
kristin.dahl@nfft.no
Halden
Skien
Pet t er M yh r er -Næss
Cam illa Jen sen Oan es
(styremedlem)
(styremedlem & forskningskontakt)
T
T
413 82 045
petter.ness@nfft.no
camilla.oanes@nfft.no
Bergen
Kristiansand
Vibek e Lor en t zen
Tor alf Tr on st ad
(styremedlem)
(varamedlem)
T
T
908 49 704
988 94 498
toralf.tronstad@nfft.no
vibeke.lorentzen@nfft.no
Kristiansand
Horten
Sar i Lin dem an
Joh n Gu st avsen
(varamedlem)
(varamedlem)
T
957 24 601
T
952 62 925
sari.lindeman@nfft.no
john.gustavsen@nfft.no
Bergen
Drammen
Daglig leder, økonomi- og
medlemsansvarlig
975 28 863
Medlemskap & priser
Personlig:
890,-
Joe Sow er by
T
416 79 801
joe.sowerby@nfft.no
Hakadal
www.nfft.no
Medlemskap inkluderer:
-
Metaforum
Fokus på Familien
Rabatter på foreningens og
andre sine arrangementer
Bli medlem her
Metaforum - September 2019
5

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm