METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 50En god bar n dom
l i v et u t
I år en es løp h ar vi i f am iliever n et delt at t i m an ge
h ar vær t både in t er essan t e og en gasjer en de, m en
dessver r e er avslu t t et u t en kon k r et f or t set t else. N
øk on om i og r essu r ser , an dr e gan ger gr u n n et m an
over f ør in gsver di u t over den ak t u elle pr osjek t per
m u ligh et en e.
50
Metaforum - September 2019

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm