METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 52I 2014, på 25 årsdagen til FN` s Barnekonvensjon,
la regjeringen frem Tiltaksplanen «En god
barndom varer livet ut». Her skrev daværende
Barne- og likestillingsminister Solveig Horne i sin
innledning; «Foreldrene er barnas viktigste
Godt foreldreskap gir trygge
barn, derfor er hjelp og støtte til
foreldre viktig.
omsorgspersoner, og regjeringen vil derfor
styrke familiens rolle i samfunnet. Godt
foreldreskap gir trygge barn, derfor er hjelp og
støtte til foreldre viktig. Hvis omsorgen hjemme
svikter, skal hjelpeapparatet være tidlig på plass.
Barn og familier som får det vanskelig, må få rask
og tilpasset hjelp. Samarbeid på tvers av
tjenester
og
forvaltningsnivåer
er
en
forutsetning. Barnets beste skal alltid stå i
sentrum».
M ANDATET
Tiltaksplanen inneholdt 43 prioriterte tiltak,
deriblant Tiltak 26 «Bedre samarbeid mellom
helsestasjonene og Familievernet». Det skulle
gjennomføres et treårig prøveprosjekt i fem
52
Metaforum - September 2019
kommuner der familievernet skulle inngå et
systematisk samarbeid med helsestasjoner. Fem
familievernkontor, et i hver region, ble bedt om å
inngå et forpliktende samarbeid med en egnet
helsestasjon i sitt område. Prosjektleder i Buf-dir
ble Marianne Bie, og oppdraget gikk til
familievernkontorene
i
Mo
i
Rana,
Romerike-Kongsvinger, Nordfjordeid, Grenland
og Namsos.
Bakgrunnen for mandatet var: «Forskning har
påpekt at konflikter i parforhold kan bidra til
depresjon hos gravide eller nybakte mødre. Et
godt parforhold betyr mye for livskvaliteten til
foreldrene, og er også svært viktig for barnas
oppvekst. Helsestasjonene møter de aller fleste
barn til kontroller i de første leveårene, og er en
god arena for å kunne fange opp barn og familier
i risikosonen».
UTGANGSPUNKTET
I det norske hjelpeapparatet er det familievernet
som er den offentlige instansen med tilbud og
kompetanse på parterapi, og omtrent halvparten
av alle sakene ved et familievernkontor havner i
kategorien parterapi. Men majoriteten av par
som bestiller time i familievernet er tradisjonelt
par som har bodd sammen en del år. Disse

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm