METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 53parene er ofte i tvil om fortsatt parforhold, og
beskriver ofte et forhold som er «energiløst» og
med emosjonell avstand. Skuffelsene og
krenkelsene har lagt seg lag på lag, og de
destruktive mønstrene er ofte godt etablerte. I
mange av tilfellene er minst èn av partene på tur
ut av forholdet når de bestemmer seg for å
kontakte familievernet, og vi hører ofte setningen
«vi skulle kommet tidligere».
Familievernet har i tillegg til parterapitilbudet
også ansvaret for den norske meklingsordningen.
Det medfører at foreldrepar med barn under 16
år møter ved et familievernkontor til mekling når
parforholdet ender i et samlivsbrudd. Samt at
familievernet
tilbyr
hjelp
med
foreldresamarbeidet etter at foreldre har flyttet
fra hverandre.
Da vi gikk inn i dette prosjektet hadde vi en
opplevelse av at mange av de foreldreparene vi
møtte til bruddmekling hadde små barn. Vi møtte
også mange småbarnsforeldre som etter
samlivsbrudd hadde vanskelige og konfliktfylte
foreldresamarbeid, der familievernet kom sent
inn i konfliktutviklingen.
Utgangspunktet før prosjektet var at gruppen
foreldrepar med små barn sjelden kom i kontakt
med familievernet før et parforhold endte i
brudd, og at mange fikk kjennskap til
familievernet først når de ble orientert om
pålegget om å møte til bruddmekling.
Helsestasjonene hadde som kjent et annet
utgangspunkt. De møter alle disse foreldreparene
i løpet av helsestasjonsforløpet, men hadde lite
tradisjon og erfaring på å snakke med foreldrene
om parforhold og samliv.
TILTAKENE
I Namsos samtykket Namsos helsestasjonen til å
delta i prosjektet, og høsten 2015 møtte alle
prosjektdeltakerne
prosjektledelsen

Gardermoen til et oppstartsmøte. Og allerede på
nyåret i 2016 kom vi i gang med de første lokale
tiltakene. To terapeuter fra familievernkontoret
opprettet en tredje kurskveld i det allerede
etablerte
fødselsforberedende
kurset
ved
Namsos helsestasjon. Navnet på tilbudet ble
endret til Foreldreforberedende kurs, og den
tredje kurskvelden fikk navnet «Fra par til foreldre
Metaforum - September 2019
53

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm