METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 56Hos den øvrige halvdelen av de rekrutterte
parene var utfordringene litt mer utfordrende.
Ofte knyttet til sårbarhet/psykisk sykdom og
negative erfaringer fra egen oppvekst hos en,
eller begge parter. Flere av parene i denne
gruppen
hadde i tillegg erfaring med
voldsepisoder.
Kartleggingsskjemaet vi benyttet viste og
bekreftet mye av det vi antok i oppstarten. Hele
70 % av parene rapporterte at de ikke kjente til
80 % ville ikke kontakte
familievernet med problemene
om de ikke var introdusert for
tilbudet på helsestasjon.
familievernet og dets tilbud. 80 % rapporterte at
de ikke ville kontaktet familievernkontoret
dersom tilbudet ikke var introdusert på
helsestasjonen. Og på en skala fra 1 ? 5, der 1
ikke er nyttig og 5 svært nyttig, rangerte samtlige
enten 4 eller 5.
Dette samsvarer med resultatene i den
omfattende
«Befolkningsog
brukerundersøkelsen i familievernet» som Sentio
Research Norge gjennomførte på oppdrag for
Bufdir i 2017. Her skrev kun 13 % av
befolkningen
inn
familievernkontoret

spørsmål om hvilke offentlige tilbud som har
parterapi på såkalt «uhjulpen» kjennskap til
familievernet i befolkningen.
Våre tilbakemeldinger på at 80 % ikke ville
kontaktet familievernet med problemene om de
ikke var introdusert for tilbudet på helsestasjon,
er også i overensstemmelse med funn i Sentios
56
Metaforum - September 2019
befolkningsundersøkelse. Hele 55% av de unge
mellom 20 og 29 år i undersøkelsen svarte at de
ikke ville oppsøkt hjelp med parproblemer da de
mener de kan løse problemene selv.
Dette var et signifikant høyere tall for denne
aldersgruppen enn for de øvrige (s. 89 i
Sentio-rapporten). Når vi i tillegg er kjent med at
tilbudet i familievernet kommer langt ned på
listen når man benytter søkeord på google som
«parproblem, problemer i parforholdet, krangling
i parforholdet, samlivsproblemer mm» kan dette
også være en medvirkende årsak til at tilbudet på
familievernkontorene er lite kjent blant de unge?
Men av de som likevel får et tilbud og kommer til
samtaler

familievernkontoret
viser
Sentio-rapporten av hele 91% av disse er
«fornøyd, eller ganske fornøyd med tilbudet» de
fikk. Noe som også samsvarer med at «våre» par
rangerte fornøydhet med 4 eller 5.
Samarbeidsprosjektet
med
helsestasjonen
hadde med andre ord gitt familievernet tilgang
på en ny gruppe par som i svært liten grad
tidligere selv tok kontakt. Disse parene kom nå
på et tidspunkt i problemutviklingen hvor
problemene var mindre fastlåste, og hvor det
fremdeles var mulig å bidra til positiv endring i
samspillet. De hadde fortsatt kjærlighet til
Helsestasjonene rekruterte
også par som hadde samliv som
hverken burde eller kunne
fortsette. Disse parene fikk
isteden hjelp av terapeuten til å
avvikle parforholdet.

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm