METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 58annenhver
tirsdag
da
vi
nærmet
oss
prosjektavslutning. I stedet organiserte vi oss slik
at jordmødrene og helsesykepleierne kunne ta
direkte kontakt med vår merkantil på
familievernkontoret, og bestille time for
foreldreparene mens de satt i konsultasjon på
helsestasjon. Dette for å senke terskelen, og
fagdagen besluttet vi å utvide tilbudet til alle våre
15 helsestasjoner. Vi delte Namdalsdistriktet i tre
områder, og valgte tre terapeuter som fikk
ansvar for hvert sitt geografiske område og
helsestasjonene lokalisert her.
Vi
gjennomførte
deretter
besøk

alle
«f ast -t r ack -syst em »
forhindre at de selv droppet å ta kontakt dersom
dette ble overlatt til dem selv etter hjemkomst.
For å sikre at parene fikk et raskt timetilbud
organiserte vi terapeutenes avtalebøker slik at de
hver uke avsatte tid til det vi kalte
«helsestasjonsrekrutterte par».
Vi laget et lavtersket parterapitilbud med såkalt
«fast-track», der ingen kulle vente mer enn 1-2
uker fra bestilling til første samtale. Og
konklusjonen var at helsesykepleierne og
jordmødrene rapporterte at parene fortsatte å
takke ja til tilbudet, selv etter at de måtte møte til
første samtale på familievernkontoret. For
parene var det mindre viktig hvor tilbudet ble
gitt, og mer viktig den prosessen som førte til at
de takket ja til tilbudet.
Parallelt med parterapi-tilbudet fortsatte vi med
de Foreldreforberedende kurskvelden, og her ga
de som deltok tilbakemeldinger på at de
opplevde tilbudet nyttig. Ettersom kurstilbudet
ble avholdt i familievernkontorets lokaler fikk
foreldreparene et tidlig møte med både
familievernkontoret og to av de ansatte
parterapeutene. Etter hvert erfarte vi at flere av
parene som deltok selv tok kontakt med ønske
om et samtaletilbud på familievernkontoret.
Hverdagen hadde innhentet dem, og de hadde
begynt å kjenne på utfordringer det var snakket
om på kurskvelden.
I mars 2017 inviterte vi alle våre 15
helsestasjoner til en felles fagdag. Samtlige
helsestasjoner takket ja. Her møtte vi en
faggruppe som meldte at dette var et prioritert
tema for dem da de daglig møter barn og
ungdom som sliter med konsekvenser av
samlivsrelaterte
problemer.
Etter
denne
58
Metaforum - September 2019
helsestasjonene og fortalte om de erfaringene vi
hadde gjort oss i prosjektet. Vi informerte om
vårt «fast-track»-system, og hvordan jordmor og
helsesykepleier kunne hjelpe til med å bestille
samtale for foreldrepar de mente kunne trenge
tilbudet.
Vi la til samtidig rette for at alle helsestasjonene i
regionen kunne benytte seg av den tredje
kurskvelden i det foreldreforberedende kurset.
Det ble skrevet forpliktende samhandlingsavtaler
med alle kommunene. Forankret på det
ledelsesnivå i det kommunale systemet som hver
enkelt kommune fant hensiktsmessig.
Kontakten med helsestasjonene etter dette ble
ivaretatt med en ny fagdag i 2019. Her la vi frem
erfaringene fra prosjektet og laget anonymiserte
eksempler på typiske terapisamtaler. Vi hadde
også besøk av et par som fortalte om sine
erfaringer
med
terapitilbudet
ved
familievernkontoret. Og vi gjennomførte et
foreldreforberedende kurs slik at de de som
skulle anbefale tilbudet til foreldreparene kjente
til innholdet i tilbudet.
Tilbakemeldingene etter de to fagdagene vi har
hatt med helsestasjonene så langt er at disse har
bidratt til å gi dem økt kunnskap og større mot til
å snakke med foreldrene om parforholdet.
FREM OVER
Selv om vi opplever å ha fått masse erfaring fra
samarbeidsprosjektet med helsestasjonen er vi
på langt nær i mål.
De viktigste spørsmålene fremover er hvordan vi
skal styrke den generelle kunnskapen om
familievernet og dets tilbud, til helsestasjonene
og i befolkningen? Og hvordan vi skal formidle og

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm