METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 6Ord fra leder
Når dette skrives er hele landet opptatt av en
ny terrorhendelse ? utført av en etnisk norsk
ungdom. Han er nå siktet for angrep mot en
moskè i Bærum og drap av stesøsteren sin.
Så langt tyder mye på at denne
unge mannen på 21 år det
siste året har blitt radikalisert.
Vi
hører
forskere
og
spesialister uttale seg om at
det på flere nettforum utvikles
tenkning og hatretorikk, og at
det oppfordres til grusomme
handlinger mot mennesker og
grupper som del av ideologien.
Kr ist in S. Br eda
leder NFFT
Det er verdt å kjempe for
retten til ytringsfrihet og å
kunne hevde egne politiske
meninger. Vi må også verne
om menneskets rett til å bli
beskyttet mot diskriminerende
eller hatefulle ytringer rettet
mot
hudfarge,
etnisitet,
religion,
livssyn,
seksuelle
legninger
eller
nedsatt
funksjonsevne, slik det framgår
av
Straffelovens
§185,
«Rasismepragrafen».
Destruktive handlinger som
det vi har sett her i Norge og
andre steder i verden er svært
bekymringsfulle.
Vi
som
arbeider
med
mennesker
og
deres
relasjoner, oftest på oppdrag
fra det offentlige Norge, har et
særlig ansvar for å forstå og
forebygge.
6
Metaforum - September 2019
Flere, både forskere, forfattere,
fagfolk og media er opptatt av
hva det er som gjør at unge
(menn) blir så sinte og utvikler
et slikt utenforskap.
Det er også viktig å være
opptatt av hva som bidrar til å
være «innenfor».
Ungdom er framtiden ? det å
oppleve
tilhørighet
og
felleskap, ha mening i eget liv,
å mestre de kravene som
stilles ? er sentralt for alle.
Mange opplever at de faller
utenfor eller settes utenfor ?
og søker da til sammenhenger
hvor de inkluderes ? noen
ganger til destruktive og farlige
meningsfelleskap og aksjoner.
Vi har alle våre holdninger og
verdier selv om vi ikke
nødvendigvis flagger dem så
høyt i hverdagen. Det er viktig
å være bevisst oss selv og våre
tanker og hva vi uttrykker både
muntlig og skriftlig på alle
arenaer

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm