METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 61mebody
figurer i midten av et stort hvitt kvadrat. Når jeg
leser ei side, strømmer det likevel ord og bilder ut
over arket. Diktet beskriver et fragment av en
scene, noe bittelite. Når det møter hukommelsen
min på vei gjennom synsnerven, oppstår en
spaden
i sandkassa, den gamle
på benken smiler
historie:
For mitt indre øye ser jeg den gamle som sitter der
og smiler, nesten umerkelig, med blikket vendt
både utover og innover. Jeg ser for meg
tankerekka som glir bakover langs et liv med barn
og barnebarn ? eller nettopp ikke det. Diktet
forteller ikke en bestemt historie, men mange
samtidig. Haiku-formen står i kontrast til tekster
slik vi oftest møter dem i hverdagen. I aviser,
notater, faglitterære tekster. Mens haiku-diktet
bare viser oss noe, prøver de fleste tekster å
fortelle oss noe bestemt.
I familieterapien står tekster sentralt. Få andre
fagfelt har i større grad tatt til seg forståelsen av
livet som tekst; få andre grupper av fagfolk er mer
bevisste på hvordan de selv er med på å dikte
frem de fenomenene de arbeider med. Det vi ser
er ikke bare det vi har foran oss, vi ser alltid
verden i lys av det vi, i videste forstand, allerede
vet. Sammen med klientene våre beveger vi oss
frem og tilbake i hermeneutiske sirkler, som
turnere med rokkeringer. Vi prøver å være
transparente selv, samtidig som vi sjekker ut om vi
har forstått det vi har hørt. Igjen og igjen. Slik
jobber vi frem nye samforståtte virkeligheter.
Hvis vi snakker fag med hverandre, så vil vi kunne
kjenne igjen ideer, formuleringer og begreper som
vi (mer eller mindre presist) kan spore tilbake til
tekster vi kjenner. Som familieterapeuter kan vi
kanskje tenke at vi er mer frittenkende enn mange
andre, og at vi er åpnere for det klientene våre har
å si. Men det er ikke noe vi har funnet ut selv, det
er noe vi har latt oss fortelle. Vi har forstått at det
er sånn vi skal være. Hvis vi oppfører oss
Fot o: Gu r o Wak svik
Bår d Ber t elsen
Psykologspesialist og PhD-kandidat
Familievernkontoret I Aust-Agder og ABUP,
Sørlandet Sykehus.
annerledes enn det, vil noen rynke på nesa.
Det er, på en måte, den familieterapeutiske
virkeligheten. Også den virkeligheten befinner
seg i et tekstunivers. Et univers av tekster, men
også i et univers som finnes i kraft av tekstene
som maner det frem. Lover, for eksempel, eller
retningslinjer. Veiledere fra direktorater som
sier hvordan ting skal gjøres, vedtak fra
personalmøter,
arbeidsavtaler.
Timeinnkallinger per tekstmelding. Rundt hver
eneste familieterapitime er det et nettverk av
mening, forventninger, forståelser, som i stor
grad er å finne som tekst.
Den engelsk-kanadiske sosiologen Dorothy
Smith har gjort akkurat dette til sitt
interesseområde - studiet av hvordan det
konkrete, levde livet er koordinert av
maktstrukturer som er så godt som umulige å
få øye på for hver og en av oss, men som
finnes rett under nesene våre ? eller på
Metaforum - September 2019
61

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm