METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 65Sy s t e m i s k K a f è
Litteraturhuset i Oslo
Tirsdag 26.november 2019 kl.19.00
W e n d e l Ra y
i sa m t a l e m e d
H a n s Ch r i s t i a n M i c h a e l s e n
Dr . Wen del Ray
Individual-, par- og familieterapeut i mer enn 30 år, er
spesialist i korttidsterapi og har undervist mye om
hvordan terapeuter kan arbeide mer effektivt. Han er
også professor ved College of Arts, Education, and
Sciences ved University of Louisiana i Monroe.Dr Ray er
forfatter av mer enn 100 fagellevurderte artikler og bok
kapitler og har utgitt 10 bøker på åtte språk. Mest kjent i
Norge er kanskje boken Uærbødighet (1992) som han
skrev sammen med Gianfranco Cecchin og Gerry Lane.
Dr Ray er en mye brukt foredragsholder over hele
verden.
Han s Ch r ist ian M ich aelsen
høgskolelektor
ved
VID
Vitenskapelige
Høgskole,
Masterutdanningen i Familieterapi og systemisk praksis,
styremedlem NFFT 2001 - 2009 hvorav de 4 siste som leder,
redaktør Fokus på familien 2011 - 2014, nesteleder i EFTA-NFTO.
100/150,- for medlemmer/ikke-medlemmer av NFFT
Mat og drikke kan kjøpes i Kafe Oslo
Hjertlig velkommen!
Norsk forening for familieterapi
Metaforum - September 2019
65

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm