METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 68Syst em i
Erfaringer med å be
tilnærminger til ledelse
Jeg vil i det følgende redegjøre for hvordan
systemiske tilnærminger til ledelse kan være
fruktbare tilnærminger i vår tid. Erfaringene er
basert på at jeg har jobbet som selvstendig
ledelseskonsulent de siste 25 årene. De siste 10
årene har jeg vært opptatt av hvordan systemiske
tilnærminger, særlig hvordan systemisk teori og
praksis, påvirker lederens læringsprosesser og
hvilke implikasjoner dette har for lederpraksisen i
en organisasjon.
Tek st : Terje Hofsmarken
Virksomheter, både offentlige og private, må
takle et marked som stadig er i endringer og
omstillinger. Det er nettopp disse kontekstuelle
rammene som gjør at systemiske tilnærminger er
mer adaptive og fanger opp kompleksiteten i vår
tid.
Familien og nære relasjoner kan
være den første
«organisasjonen» vi erfarer.
Etter at jeg fullførte mastergraden i Familieterapi
og systemisk praksis på VID i 2012, fikk jeg
mange
tilbakemeldinger
i
min
konsulentvirksomhet
fra
kunder
som
68
Metaforum - September 2019
responderte positivt på systemiske tilnærminger.
Gjennom veiledning i løpet av studiet ble jeg mer
oppmerksom på hvordan familien og nære
relasjoner kan være den første «organisasjonen»
vi erfarer.
Denne erfaringen tar vi med oss inn i alle typer
organisasjoner videre i livet. Det å øke
bevisstheten om hvordan slike erfaringer preger
oss, er viktige refleksjoner for ledere og
medarbeidere.
I
organisasjoner
og
familiesystemer er det mye som påvirker oss og
som vi selv påvirker.
Våre erfaringer bygger på opplevelser med
søsken, foreldre, lærere osv. helt fra oppveksten.
Både gode og dårlige erfaringer kan være

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm