METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 69isk ledelse
enytte systemiske
se og ledertrening
ressurser i lederskapet. Studiet motiverte meg til å
forstå mer av dette, særlig relatert til den praktiske
nytteverdien av ledertrening som jeg har jobbet
med de siste 25 årene.
Nå er jeg i ferd med å sluttføre en doktorgrad ved
The Tavistock Clinic, der jeg forsker på et
ledertreningsprogram basert på systemisk teori og
praksis som er gjennomført i en større kommune i
Danmark.
Det å ta enkeltmenneskets erfaring på alvor, er i
tråd med systemiske tilnærminger. Det er
imidlertid ofte uvant for ledere å skulle bringe inn
egen historie. Jeg benytter familiekart i
ledertrening. Noen kunder var innledningsvis
skeptiske til dette, men etterhvert så de at lederne
responderte positivt og at det bidro til økt
refleksivitet i organisasjonen og lederskapet.
Ledere som kommer inn på
kontoret mitt signaliserer ofte
utrygghet og er redde for ikke å
være gode nok.
Ledere som kommer inn på kontoret mitt
signaliserer ofte utrygghet og er redde for ikke å
være gode nok. Erfaringen min er at medarbeidere
som opplever å ha en tillitsfull og velvillig relasjon
til sin leder, mestrer mer, strekker seg lengre og er
mer tilfredse på jobb. Dette fordrer trygge ledere
som trenes på å vise sårbarhet og settes i stand til
å takle usikkerhet i mellommenneskelig relasjoner.
Ledere er vanlige mennesker, ikke helter, og dette
bryter med individuelle diskurser som fokuserer
på at lederen skal inneha noen egenskaper som
gjør dem spesielt egnet som ledere. Den
Ter je Hof sm ar k en
Grunder og leder av Mestringskompetanse AS
individuelle diskursen bidrar igjen til at ansatte
ofte stiller for høye krav til sine ledere, en ond
sirkel som gjør at ansatte har et urealistisk krav
til sine ledere som igjen trigger angst og
usikkerhet hos ledere i organisasjonen.
Det er nettopp denne koblingen til systemisk
praksis ledere opplever frigjørende. De får
trygge rammer der de kan få snakket ut om det
de er opptatt av og hvordan de påvirker og blir
påvirket av sine omgivelser.
Hvor dan leder e f ases in n i sin e leder r oller
Susan Long (2016) påpeker at roller vi plukker
opp, enten på jobb, hjemme, eller i sosiale
kontekster, blant annet handler om tre viktige
erfaringer i vårt liv.
Metaforum - September 2019
69

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm