METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 77Ny fam ilieterapiutdanning
starter i Danm ark
I Odense i Danmark starter en toårig
videreutdanning i familieterapi og
relasjonell
praksis
opp
16.
september. Etter å ha forberedt
oppstart av utdanningen gjennom
det siste året, er jeg, studieleder
Jacob Cilius Vinsten Christiansen,
klar til å ta imot de første
studentene.
Den første gruppen i Odense vil
bestå av ca.10 studenter fra hele
Vest-Danmark. Det er ikke en stor
gruppe, men vi håper at nyheten vil
spre seg stille og rolig så det kan
komme
større
søkning
til
utdanningen i fremtiden.
I første ukesamling vil studentene og
jeg møte D.Sys.Psych Lennart Lorås,
som skal undervise i familieterapiens historie og grunnleggende
vitenskapsteori. En annen kjent
underviser første semester er Rene
Kristensen MSc, som vil gå i dybden
på vitenskapsteorien og relasjonell
praksis.
Jacob Ciliu s Vin st en Ch r ist ian sen
sosionom og lektor i sosialt arbeid,
Master i familieterapi og systemisk
praksis.
Jeg har gjennom de siste ca. 15 år i
hovedsak arbeidet med barn i familier
med alkoholutfordringer, og utsatte
barn og unge generelt. Parallelt har jeg
de siste åtte årene undervist på
sosialrådgiverutdanningen i Odense,
fortrinnsvis i emner som handler om
utsatte barn og unge.
I fjor avsluttet jeg masterutdanningen i
familieterapi og systemisk praksis fra
VID i Norge. Der etablerte jeg en
mengde gode norske vennskap og
bekjentskap som jeg nyter å pleie i
familieterapeutisk regi.
Metaforum - September 2019
77

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm