METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 8Presentasjon av styret
Bak: Petter M Næss, Sari Lindeman, Vibeke Lorentzen, Kristin H Dahl,
Fremst: Toralf Tronstad, Kristin S Breda og John Gustavsen
Ikke tilstede : Camilla Oanes
flyktninger, i utredningsinstitusjon for barnevernet,
og hos en tiltaksarrangør for NAV. Betydningen av
relasjoner, kontekst, hvordan vi skaper mening i
tilværelsen og nyskaping av historier opptok meg
da, og gjør det ennå.
Vibek e Lor en t zen
Styremedlem,
Det må ha vært i 1998. Jeg husker i hvert fall at vi
satt i gangene på gamle sosialhøgskolen og
snakket om eksamen. Det var første året på deltids
sosionomutdanning, og det siste året på Ammerud.
Ett av fagene vi hadde eksamen i var familieterapi,
og boka ?Fra systemteori til familieterapi? av
Schjødt og Egeland var på pensum. Det var den
boka som gjorde meg sikker: Jeg ville bli
familieterapeut.
Jeg
likte
godt
sosionomutdanningen, men kunne knapt vente på
å komme inn på familieterapiutdanningen.
Etter sosionomutdanningen jobbet jeg på
ungdomshjem, i bolig for mindreårige enslige
8
Metaforum - September 2019
Da jeg startet på masterutdanningen i familieterapi
og systemisk praksis, på det som da het
Diakonhjemmet, opplevde jeg at det stemte. Det
var som en god forlengelse og utvidelse av det
mest interessante i sosialt arbeid. Jeg husker første
dag på første samling, da jeg gikk inn i
klasserommet tenkte jeg at her sitter det en gjeng
med like store nerder som meg selv. Det var en
stor lykkefølelse.
Som familieterapeut har jeg arbeidet med familier,
og barn i familier, på ulike måter. I dag på det
kommunale lavterskeltilbudet Familiehuset i
Tønsberg. Der møter jeg barn og unge som strever.
Jeg møter dem helst og som regel sammen med
foreldrene deres. Noen ganger er også venner,
besteforeldre eller andre viktige i barnets liv med.
Ofte er jeg også med på skolen. Jeg er opptatt av å
se mennesker i sin sammenheng. Jeg er opptatt av
å forstå hva som skaper mening for den enkelte, og
hvordan skape nye meningsfulle historier.
I tillegg til jobben på Familiehuset, jobber jeg også i
tjue prosents stilling som høgskolelektor ved
familieterapiutdanningen på VID. I tillegg har jeg en

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm