METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 80Trondheim
kunnskapsgrunnlag for 6400 ansatte som jobber
med barn, unge, deres familier, nettverk og
nærmiljø. Strategien heter Stein, saks, papir sterke barnefellesskap.
EN SAM SKAPT VELFERD
Strategien er laget i en samskapingsprosesss
mellom innbyggere, forskere og medarbeidere.
Folks egne erfaringer og meninger, forskeres
viten, og den nære kunnskapen hos ansatte
nærmest barn og unge har møttes, blitt utfordret
og peker nå ut en retning som skal fungere som
en foretrukken vei for 6400 ansatte.
«vi søker innbyggere som er:
ung, gammel, barn, foreldre,
bestemor, bestefar, fotballtrener
? og kan være kul, ukul, slapp,
streber,flink, nerd, stygg, pen,
slem, snill frivillig, skeiv, straight,
trist, glad innafor, utafor.»
Gjennom en årrekke har kommunen bidratt til at
innbyggere i Trondheim har fått forventninger
om at det offentlige tar styring og overtar ansvar.
Men vi må ikke glemme at barn og unges familie,
nettverk og lokalmiljø er vel så viktige faktorer.
Vi har kanskje i for stor grad ment at kommunalt
ansatte alene kan vite hva barn og unge trenger.
Barn og unge er for viktige til at Trondheim
kommune skal ha monopol på løsningene. Det vil
vi forandre, og denne strategien er et skritt i den
retning.
Slik starter forordet til Trondheim kommunes
80
Metaforum - September 2019
EKSPERTUTVALG
Trondheim kommune søkte etter innbyggere
som ville være med å bygge sterke fellesskap for
barn og unge til å delta i et Ekspertutvalg. Vi
ønsket en mest mulig mangfoldig gruppe, og
annonserte på denne måten etter deltakere i
sosiale media og i Adresseavisen;
«Hjelp oss med å bekjempe mobbing, seksuell
trakassering og digitale krenkelser, vi søker
innbyggere som er: ung, gammel, barn, foreldre,
bestemor, bestefar, fotballtrener ? og kan være
kul, ukul, slapp, streber,flink, nerd, stygg, pen,
slem, snill frivillig, skeiv, straight, trist, glad
innafor, utafor.»
De samme adjektivene brukte vi for å presentere
hvem vi var.
Da annonsen var ute, var vi spent på om noen
kom til å melde sin interesse, men 30 innbyggere
i alderen 13 - 87 år søkte og har så langt deltatt.
Det var pensjonert lærer, musiker, unge som var
plaget med angst og ville fortelle hvordan voksne
i skolen skulle være sånn at det ble bedre, det var
mor som hadde mistet omsorgen for barnet sitt,
men som ved hjelp av helsestasjonen var en god

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm