METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 82forandre samfunnsutviklingen. Vi ønsker å være
premissleverandører for den tida som våre barn
og unge skal vokse opp i, ikke forholde oss som
brikker i den retning vind som blåser.
FORETRUKKEN PRAKSIS
SteinSaksPapir har noen grunnpilarer som skal
gjennomsyre praksis
fra individ til fellesskap
fra å fjerne risiko til å få barn og
unge til å ta risiko arbeid på tvers
av innbyggere, ansatte og forskere.
Det vil komme en hjemmeside der hvem som
helst kan følge arbeidet og komme med tips,
kritikk eller andre responser, og det blir
konferanser og andre arrangement som skal
støtte opp under strategien intensjoner. Har du
lyst til å høre mer?
Vi kommer gjerne for å fortelle, og arbeidet har
allerede vakt
nasjonal og
internasjonal
oppmerksomhet. Foreløpig er det nesten bare
gode ideer, og vi håper det ikke skal blir Stein,
Saks eller Papir om det skaper en forskjell for
folk i byen eller ikke.
borgernær praksis
Trondheim kommune ønsker å dreie blikket fra
individ, til gruppe, kultur og samfunn. Barn og
unge lever sine liv i relasjoner på ulike arena. For
å forstå barn må vi derfor se og forstå barnet i
kontekst, i den sammenheng og i den tiden de
lever .
Gjennom økt innsats på gruppe, kultur og
samfunnsnivå vil flere barn og unge vokse opp
som robuste medborgere i samfunnet. Færre
barn vil oppleve mobbing og utenforskap, flere
barn og unge vil forstå og takle vanskelige
følelser som tristhet og engstelse, antall barn
med spesialpedagogisk hjelp blir redusert og
flere barn og unge kan vokse opp sammen med
sin familie. Slik får vi robuste barn som tåler å
møte motgang og tør å ta sjanser.
Strategien har et tydelig fokus på helsefremming,
muligheter, styrker og håp, og mindre fokus på
risiko og mulige kommende vansker. Ved å lete
etter barn og unges styrker og muligheter vil det
fremme håp og endring hos de som strever
spesielt, og i befolkningen generelt.
Det er en rekke prosjekt, utviklingsarbeid og
aktiviteter som følger av SteinSaksPapir.
Vi er i gang med å lage en alternativ ungdata
undersøkelse der vi spør hva barn og unge kan,
og drømmer om, og de setter disse gode
erfaringer i kontekst. Ungdommene i piloten var
overrasket over at vi voksne var interessert i å
høre deres positive fortellinger og forundret over
at de ikke skulle skalere en vanske fra 1-5. I tillegg
er det over 20 ulike spennende handlingspunkter
som er vedtatt politisk og som skal drives frem
82
Metaforum - September 2019
STRATEGIDOKUMENTET
Presentasjon, utdanning
& praksis

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm