METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 89_ Hva kan det være?
Jim Wilson, Paolo Bertrando, Hans Christian
Michelsen, Frode Thuen og Elspeth McAdams.
Alle disse har blitt intervjuet av ulike personer.
Jeg fikk gleden av å intervjue Jim Wilson, men
skulle gjerne ha kjent til denne intervjumalen i
forkant av dette intervjuet.
familieterapi utdanningen, og Lennart sendte
han en forespørsel om han ville stille opp på
systemisk kafé, noe han sa ja til. Til å intervjue
Stephen spurte vi familieterapeut og tidligere
journalist Siv Sæveraas. Nå hadde vi lokale,
intervjuobjekt, og intervjuer.
Neste på listen var å skrive en invitasjon. Lennart
fikk låne en mal fra et arrangement holdt i Oslo.
Her står det en kort presentasjon av den som
intervjues og hvor og når arrangementet er,
samt kostnad. I Bergen har vi tatt 100kr for
medlemmer og 130 for ikke medlemmer i NFFT.
Invitasjonen ble så distribuert og delt på
facebook.
Torsdag 28 september 2017, hadde vi vår første
systemiske kafé. Denne var med Stephen
Madigan som ble intervjuet av Siv Sæverås. Siv er
journalist i bunn og har selvfølgelig lang erfaring
i å intervjue mennesker, men for oss andre
døende, er det laget en intervjumal som ligger
tilgjengelig på NFFT sine hjemmesider.
SÅ HVA ER EN SYSTEM ISK KAFÈ?
Systemisk kafe er et treffpunkt der fagpersoner
blir intervjuet foran et publikum og publikum
inviteres til samtale og refleksjon. Det er en kafè
der fagfolk kan møtes til uformelle samvær og
kan mingle omkring faglige spørsmål midt i uka.
Vi har hørt at det er aktiviteter andre steder i
landet også, og vi synes det hadde vært kjekt om
de gjorde dette under logoen til NFFT slik at vi
kan hjelpe til med å markedsføre arrangementet
på våre sosiale medier. Systemisk kafé er et
innarbeidet
konsept
for
de
fleste
familieterapeuter i Norge noe som kanskje gjør
det lettere for fagpersoner å si ja til å bli
intervjuet. Da de vet hva dette innebærer.
For å bruke logoen og gjøre det under fanen til
NFFT stilles det noen krav, og det følger noen
ønsker.
DISSE ER SOM FØLGER
Det kan avtales med NFFTs styre at
arrangementet kan bruke NFFTs logo i
markedsføringen. Send en beskrivelse av
arrangementet og navngitte arrangører til NFFT.
Følgende kriterier gjelder:
Etter dette har Bergen hatt besøk av Anne Øfsti,
Metaforum - September 2019
89

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm