METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 90-
-
-
-
-
Minst et av medlemmene i lokal
arrangementskomite må være medlem av
NFFT.
Det må framgå av markedsføringen at det
gis minst 25% inngangsrabatt for
medlemmer av NFFT.
Den lokale arrangøren er økonomisk
ansvarlig for arrangementet.
NFFT oppfordrer arrangør å skrive om
arrangementet før og etter og sende det
til Metaforum.
NFFTs logo og navn (med riktig
designprofil)
skal
framgå
av
markedsføringen.
Arrangementet skal være non-profit.
Jeg ba representanter fra Oslo, Tønsberg og
Ørland skrive noen linjer om hvordan de
arrangerer Systemisk kafé.
Ast r id Flack e
I Oslo er vi en arbeidsgruppe på tre personer,
Hege Elisabeth Wathne, Pelle Slagsvold og Astrid
Flacké, som har ansvar for planlegging og
gjennomføring av Systemiske kaféer. Vi møtes
innimellom og har grublemøter. Der tenker vi
høyt rundt tema, personer eller fagmiljø vi
ønsker å få frem. Vi representerer ulike fagmiljø,
noe som gjør at vi til sammen har ganske god
oversikt over hva som er aktuelle tema, aktuelle
problemstillinger og fagpersoner som vi tror kan
være interessante å høre på. Et viktig poeng er
nok at vi tre i arbeidsgruppa trives med å være
sammen. Dette er frivillig arbeid og skal ikke
være bare plikttjeneste. Vi har et felles faglig
engasjement og en interesse for at folk møtes til
uformelle samvær og får mulighet til å lytte til og
dele faglige spørsmål.
Til arrangementene bruker vi Litteraturhuset.
Litteraturhuset ligger sentralt i Oslo og er et
90
Metaforum - September 2019
populært møtested, men ulempen er at det er
relativt dyrt. Beliggenhet er viktig, og det er nok
vanskeligere å finne et billig eller gratis møtested
sentralt i Oslo, enn det er andre steder. En stor
fordel i Oslo er at vi har lett tilgang på personer
vi kan intervjue.
Vi har hatt stor nytte av å bruke personer som er
i Oslo for å undervise på videreutdanningen i
familieterapi på VID. Men vi er også opptatt av å
få frem personer og fagmiljø som har
praksisnære fortellinger om hvordan de
arbeider. Det kan ofte være like interessant og
inspirerende å lytte til fagpersoner som har
arbeidet nært brukere i år etter år, selv om det er
lettere å få et større publikum når vi har såkalt
«store navn» på plakaten.
Siste året har vi for eksempel hatt fagpersoner
fra to ulike fagmiljø i Oslo; Robust og
Bokollektivet. Robust, Kirkens Bymisjon sitt
samtaletilbud til barn, unge og familier feiret
nylig 30 år. Hans Christian Michaelsen intervjuet
Brit Selvik, som har vært virksomhetsleder alle
årene og Erling Fidjestøl, som har vært ansatt
siden 2002. De er influert av narrativ
terapi/praksis og fortalte om hvordan disse
ideene har gitt og fortsetter a? gi seg utslag i
veiledning, terapeutisk praksis og ledelse.
Bokollektivet til Oslo Krisesenter er en del av det
nasjonale bo- og støttetilbudet til unge pa? flukt
fra
familien
grunnet
tvangsekteskap,
æresrelatert vold og negativ sosial kontroll.
Kristin Mettenes har vært seksjonsleder siden
2007 og i samtalen med vår egen Hege Wathne
fortalte hun om arbeidet og hva som har
inspirert henne. Dette er to eksempel på kafeer
der de praksisnære fortellingene har vært i
fokus. Respekten og ydmykheten i hvordan både
Britt, Erling og Kristin har møtt de menneskene
de arbeider med, har berørt. De har alle delt fra
hva som har inspirert dem i egne liv og fortalt
raust om hvordan de arbeider med mennesker,
noe som flere av de som har vært til stede har
satt pris på. Og her ligger inspirasjonen for å
arbeide videre arbeid med å arrangere
Systemiske kafeer.
Helen e Fr øyen Tr an a
Vi startet opp for ca fem år siden. Ideen var å
møtes på tvers av arbeidssteder for oss som var
interessert i og hadde familieterapeutisk

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm