METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 91bakgrunn. Vi var og er til sammen 6 fagpersoner
fra
familievernet,
MST,
familiehus,
skolehelsetjenesten og BUPA. Vi har fast
møtested på det ærverdige bibliotek i sentrum
hvor vi klekker ut ideer.
Vi møtes i forkant av av kafeen som har funnet
sted en til to ganger i året. Vi følger med i det
familieterapeutiske miljøet og drodler rundt
aktuelle kandidater. Utvalget bestemmes av
hvem vi er nysgjerrige på selv og hvem vi tenker
kan favne mange.
hvor mange måter det er å være i faget på. Jeg
ville ha mer av det. Siden har jeg vært på
systemiske kafeer i Oslo og Bergen, og har kjent
på det samme.
Systemisk kafe på Ørland ble arrangert første
gang i mai 2018. Bakgrunnen for at det ble
systemisk kafe hos oss var at Lennart Lorås
hadde veiledet kommunen i systemisk praksis ett
års tid. Det ble i starten snakket om i en
spøkefull tone ? som at det skulle vi ha gjort. Så
bestemte jeg meg bare for å prøve, og hadde
god støtte fra fagmiljøet på jobb.
Lennart ble første gjest, og siden har vi hatt med
Ottar Ness og Werner Christie. Ottar kjente jeg
godt fra før. Han er også med i en
prosjektgruppe som Ørland kommune har
etablert for å samordne prosjekt barn/unge for å
utvikle gode tjenester.
Første kafe var med Gerdt Henrik Vedeler som er
en pioner her i Vestfold, startet opp BUPA og har
vært en engasjert fagperson gjennom årtier (er
nå 90 og fortsatt aktiv i vår kafe). Vi fant da en
intervjuperson som kjente ham fra før, hadde
jobbet sammen med og allikevel var nysgjerrig
på han og hans liv som fagperson. Første kafe
ble en suksess med over 100 fremmøtte. Vi har
valgt en form med intervjuer og intervjuet med
spørsmål i salen i etterkant eller et reflekterende
team.
Werner Christie var min faglærer på studiet
Helseledelse på BI, så tilfeldigheter har brakt oss
gjester kan man si. Det blir spennende å se
hvordan dette blir fremover. Vi har hatt svært
godt oppmøte, og det har vært fint å få
tilbakemeldinger om at detter noe de ser frem
til, og ønsker mer av.
Siden kriteriet for å intervjue er å være medlem i
NFFT og familieterapeut, så har vi ikke hatt så
mange å velge i til den oppgaven, så da har det
blitt meg. Lokalet leier vi gratis på Hovde gård.
Vi har hatt besøk av Gerdt H Vedeler, Nora
Sveaas, Rolf Sundet, Halvor Øvreeide, Vigis W
Thorstensen, Kirsti Haaland, Liv Frøyland. Det
betyr vel 7 cafeer til sammen.
Praktisk har vi tatt fra 50 til 100,- for inngang
(uavh av medlem eller ikke). Vi betaler bibliotek
en viss sum. Vi gir gaver til de som deltar. Cafeen
på bibliotek står for å servere vin og kaker/mat
som gjestene betaler for.
Er n a Hen r iet t e Dah l Tysk ø
Første gang jeg var på systemisk kafe var i
Trondheim. Det nærmer seg vel 10 år siden snart
vil jeg tro. Konseptet fanget meg med en gang. Å
møtes på fritiden i en faglig kontekst sammen
med andre som brenner for det samme. Være i
dialogen, lytte og ta innover seg, undre seg
sammen med andre. Jeg ble og blir inspirert over
God reklame og salg av drikke og mat for dem,
og
flott
lokale
for
oss.
Sjekk
ut
www.hovdegaaard.no.
Økonomisk så har det båret seg selv, da inngang
har finansiert overnatting og mat for gjestene.
Presentasjon, utdanning
& praksis
Metaforum - September 2019
91

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm