METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 94Vi legger vekt på å invitere hverandre til en
måte å være sammen på, der vi ikke
posisjonerer hverandre. Denne gangen måtte vi
alle ned på gulvet for å kjenne oss igjen i små
lekebiler, for deretter å vende oss til andre vi
ble nysgjerrige på å bli bedre kjent med. Siv
Skryseth beskriver hvordan
?alle møttes med åpenhet og på likefot. Ei som
kom litt forsinket bare smeltet inn i vår lille
bilgruppe med en gang. Alt var i flyt på en måte.
I en slik leken trygghet kommer kreativiteten
flommende?.
Borgeseminaret er et møtested der vi slipper å
bli definert først og fremst som student,
terapeut, klient eller pasient. Vi velger bevisst å
ikke sette fokus på titler, utdanning,
yrkeserfaring eller andre formelle posisjoner.
Christine Nordhagen Vik sier hun opplevde
Borgeseminaret
?som et fora der alle kommer slik de er, og ikke
trenger å forstille seg eller kunne mer enn
?som et fora der alle kommer slik
de er, og ikke trenger å forstille seg
eller kunne mer enn andre for å
delta. Vi er mennesker med
hverandre."
94
Metaforum - September 2019
andre for å delta? Vi er mennesker med
hverandre. Jeg lever lenge på samarbeidet og
den skapende praksisen som utøves på Borge?.
Karsten Anderson legger også vekt på det å
?møte mennesker, og ikke bare fagpersoner ? og
selve designet med å ha sofasamtaler er noe
han liker godt. ?Sofaen og selve formen er
fantastisk, det er plass til alle og alle er involvert
og invitert. Som en familie?, dette på tross av at
mange kommer alene uten å kjenne noen fra
før.
Gjennom å samtale to og to, i smågrupper og i
sofasalongen vokser det fram temaer det blir
snakket lenge og grundig om. I den ytre sirkelen
satt vi og lyttet intenst, men det er en? stående
invitasjon? til å sette seg i sofaen og snakke om
noe som kjennes viktig. Det ble mange
spontane
samtaler, der
livssmerte
og
opplevelser knyttet til å bli hørt eller ikke hørt,
engasjerte oss som deltok. Enten vi snakket
eller lyttet. Morten Hamang var på med for
første gang og satt seg etter hvert inn i
sofasalongen:
?Jeg opplevde et trygt samhold og
en romslighet for både å tale og lytte
i en for meg stor og ukjent samling
av mennesker ?.

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm