METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 95?Jeg opplevde et trygt samhold og en romslighet
for både å tale og lytte i en for meg stor og
ukjent samling av mennesker ?.
Jorun Tanberg gav uttrykk for at ?det var
strukturert nok til at det ble trygt nok til å sette
ord på det som for meg enda lå i det usagte. Å
ta imot andres spørsmål hjalp meg å erkjenne
at det jeg sender ut virkelig er perspektiver jeg
bærer i meg og tidligere har tatt avstand
fra? .veldig takknemlig for akkurat dette. Veldig
bra treningsrom for å gripe øyeblikket og bruke
mulighetene i dette?.
Og akkurat dette har vært noe av intensjonen, å
ikke bare snakke om, men å gjøre et dialogisk
rom. Dermed får vi mulighet til å utforske
betydningen av å oppleve hvordan et reelt
samarbeid, der vi møtes uten rang kan kjennes i
kroppen. For noen er det en ny erfaring, at
tempo er langsomt, og det er tid til både
stotring, famling og å høre sin egen stemme,
uten å bli avbrutt av ivrige samtalepartnere.
Gjennom småprat over kaffen og i sofaen var
?Det er litt som å komme ?hjem?, til
en oase. For en sulten familieterapeut
så er dette et viktig møtepunkt som er
annerledes enn de andre kontekstene
jeg er en del av.?
det flere som uttrykte det Anne-Berit Østvik
setter ord på:
?Det er litt som å komme ?hjem?, til en oase. For
en sulten familieterapeut så er dette et viktig
møtepunkt som er annerledes enn de andre
kontekstene jeg er en del av.?
Et tema som går igjen, i mange sammenhenger
er hvor presset folk føler seg av krav til målbar
innsats og av rapportering av denne innsatsen i
arbeidslivet. Dette kjennes i kroppen både når
vi er i posisjonen som utførende arbeidstaker
(?hjelper ?), men også når vi selv søker ?hjelp? fra
andre. De fleste av oss veksler mellom disse
posisjonene livet gjennom, og Borgeseminaret
har utviklet seg til et betydningsfullt sted der vi
løfter fram dilemmaer og erfaringer ut fra
begge posisjoner.
Lise Rasmussen var med på å arrangere
seminaret i år, hun sier:
?Det å kunne lage et seminar i samarbeid med
de andre deltagerne er utrolig spennende, ikke
vite hva som skjer, men være trygg på at det
kommer til å bli bra. Når jeg reiser til Borge
forbereder jeg meg på å åpne opp og være klar
til å bli berørt og beveget. Jeg gleder meg
allerede til neste Borgeseminar.?
Det er ikke lenger VID som arrangerer ICCP-kurs
i samarbeid med Harlene Anderson, Houston
Galveston Institute og The Taos Institute. Anne
Hedvig Vedeler har overtatt den stafettpinnen.
Fra denne høsten av arrangerer hun et
10-dagers kurs, som går over et år, for folk som
er interessert å lære mer, innefra og ut, om en
samarbeidsorientert dialogisk praksis.
Det blir disse kursdeltagerne som skal
arrangere Borgeseminaret 2020, 15. mai på
Borge Hotell. Hvis du er interessert i å få mer
informasjon om kurset eller seminaret, ta
kontakt med Anne Hedvig på telefon 99441087,
eller e-post: annehedvigv@hotmail.com.
Presentasjon, utdanning
& praksis
Metaforum - September 2019
95

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm