100% FREMMED? : 100 personer - Page 107Sawla Aldyab
Efter to år alene med seks børn i Syrien
blev jeg endelig familiesammenført med
min mand. Han havde fået opholdstilladelse i Danmark og boede i Skagen.
Ved krigsudbruddet arbejdede han i
Saudi Arabien og valgte at rejse til Danmark i stedet for hjem til Syrien. Efter
to måneder sammen i Skagen stod det
dog klart, at vores ægteskab ikke kunne fortsætte, og vi blev skilt. Jeg havde
fået to års opholdstilladelse, men en fejl
hos min sagsbehandler gjorde, at den
ikke blev forlænget. Derfor har jeg ikke
nogen opholdstilladelse lige nu og modtager heller ingen kontanthjælp. Børnene og jeg blev taget utrolig godt imod.
Alle var søde til at hjælpe, men så skete
den her fejl, og lige nu er alting usikkert.
Jeg er dog sikker på, at vi får opholdstilladelsen forlænget. I Syrien har vi ikke
længere et hjem at vende tilbage til. Min
mor blev dræbt i krigen, og resten af familien er spredt for alle vinde. Vi har fået
lov til at blive boende i lejligheden indtil
videre, selvom jeg ikke får kontanthjælp
mere. Røde Kors hjælper med en kasse
frugt og grønt hver uge, og af og til får
vi også varer fra lokale butikker. I Syrien arbejdede jeg som syerske, og jeg
vil rigtig gerne have et job i Skagen, så
jeg ikke er afhængig af kontanthjælp.
Jeg vil gerne arbejde i ældreplejen og
har tilbudt at hjælpe som frivillig på plejehjemmet, når jeg ikke er i sprogskole.
Men svaret fra kommunen er nej, fordi
jeg skal tage mig af mine børn. Det argument forstår jeg ikke, for hvis jeg får
et job eller en praktik, skal jeg jo af sted
hver dag.

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen