100% FREMMED? : 100 personer - Page 15Rand Tayih
Hvis vi siger, at kultur er noget, man har,
så er jeg 100% fremmed, for jeg kommer med en anden kultur. Men hvis vi i
stedet siger, at kultur er noget, vi gør, så
er jeg 0% fremmed. Jeg er fra en kristen
irakisk familie og har boet det meste af
mit liv i Danmark. Det betyder, at jeg tit
bliver placeret i nogle kasser, som jeg
så alligevel ikke passer ind i, for jeg er
hverken typisk iraker eller typisk dansk
iraker. Det kan være frustrerende, men
det giver mig samtidig frihed til at definere mig selv. Korset om min hals symboliserer Gud, men ikke en kristen Gud
som sådan, for jeg tror ikke på religion.
De fleste steder er Gud beskrevet som
en, der giver mennesker ret til at bruge
dyr, som de vil, men det er jeg begyndt
at sætte spørgsmålstegn ved. Hvorfor
skulle Gud ikke have empati med dyrene? Jeg får dårlig samvittighed, når
jeg spiser kød, og overvejer helt at lade
være. Jeg tror heller ikke nødvendigvis
på helvede, som det er beskrevet i Biblen, for hvis mennesker er store nok til
at tilgive, så tror jeg ikke på, at én, der
er større end mennesket, ville være så
smålig ikke at kunne det samme. Jeg
vil gerne blive bedre til at vise taknemmelighed over for de mennesker, som
er omkring mig. Jeg har svært ved at
sige tak til et menneske, som står over
for mig, eller bede vedkommende om
hjælp, men over for Gud kan jeg gøre
det. Jeg tror, at det er en af grundene til,
at troen er vigtig for mig.

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen