100% FREMMED? : 100 personer - Page 17Magd Ibrahim
Føler jeg mig fremmed? Ja og nej. Jeg
har oplevet racisme nogle få gange,
men overordnet set føler jeg mig ikke
fremmed, for jeg bor i et demokratisk
land, som er præget af de værdier, jeg
altid har kæmpet for. I Sudan blev jeg
fængslet som 17-årig på grund af mit
engagement på venstrefløjen, og under fængslingen mistede jeg synet som
følge af tortur. Jeg søger tilflugt i bøger.
Litteratur giver mig identitet, plads til at
tænke frit og nye forståelser af mig selv
og verden. Jeg er vokset op med en far,
der læste alt, hvad han kunne få fat på,
og som lærte mig, at hvis man kun læser det, man har lov til at læse, bliver
man dum. Da jeg var ni år gammel, satte
det hemmelige politi ild til vores bogreol, men min far fortsatte med at skaffe
bøger. For min far var det at læse f.eks.
sovjetisk litteratur en trodshandling
mod regimet. I Danmark forbinder jeg
bøger med frihed. Jeg er fri til at læse,
hvad jeg vil, og dermed fri til at udvide
min horisont i alle mulige retninger. Når
jeg f.eks. læser Hans Kirks beskrivelser
af det indremissionske miljø i Fiskerne, bliver jeg på én gang klogere på en
specifik del af Danmark, som det så ud
engang, samtidig med at jeg får indblik i
nogle mere almene mekanismer, der gør
sig gældende i religiøse fællesskaber
overalt i verden. Den frihed til at tilegne
sig viden burde alle mennesker have.
Samtidig giver lydbogsformatet mig en
form for frihed, som jeg ellers kan savne som blind, nemlig frihed til at klare
mig selv og være uafhængig af andres
hjælp.

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen