100% FREMMED? : 100 personer - Page 233Hansu Haile
I Eritrea var jeg husmor og arbejdede på familiens landbrug. I dag er mit liv i Danmark
helt anderledes. Men det er her, jeg gerne
vil være, og det er her, jeg ønsker, at mine
børn skal vokse op. Jeg vil, at de skal vokse op i et land med fred og muligheder. I
dag går jeg på sprogskole, for det er vigtigt
for mig at lære sproget. Jeg er på barsel,
for jeg har født mit fjerde barn. Men når min
barsel er overstået, vil jeg gerne tilbage til
det, der er blevet min hverdag i Danmark.
Jeg vil blive bedre til dansk, og jeg vil arbejde. Jeg har arbejdet med rengøring, og
det gør jeg gerne igen. Jeg vil også gerne
arbejde i et køkken, og måske kan jeg komme til at arbejde i en vuggestue eller børnehave med rengøring eller madlavning? Eller
måske arbejde med ældre? Jeg vil gerne
arbejde med mennesker. Jeg holder af
mennesker og vil gerne have nye kontakter.
Men jeg har også drømme. Jeg har nogle
ønsker for fremtiden. De er enkle, og mon
ikke jeg deler dem med de fleste? For mig
er mit håb og min drøm for fremtiden, at
mine børn kan vokse op i trygge rammer.
At de kan klare sig godt i skolen, få en uddannelse og bagefter et arbejde, de har det
godt med. Det er det gode liv, jeg ønsker
for dem. At de må have det godt. Det er
enkle ønsker, jeg har til min tilværelse, men
de betyder meget for mig. At jeg kan arbejde med mennesker, og at mine børn kan få
en tryg opvækst i et land med fred. Det er
mine drømme for fremtiden i Danmark. En
fremtid, jeg tror på.

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen