SUF DNA 2017 - Page 14En håndfuld af de afskedigede Ungbo-medarbejdere
satte sig sammen og formulerede en række visioner for,
hvad de ville med etableringen af Den Sociale Udviklingsfond, og hvorfor de syntes, at fonden havde en
berettigelse. En af grundlæggerne ser tilbage på de tanker, som kom til at sætte sig varige spor.
“Fra dag ét troede vi i Den Sociale Udviklingsfond på,
at det er gennem relationen, hvor en ung møder en
troværdig og autentisk voksen, at den afgørende forandring finder sted. Sådan var det i 1991, og sådan er
det i dag,“ siger Thomas Rotne, en af de grundlæggere
fra 1991, som i dag – 25 år senere – stadig er i Den
Sociale Udviklingsfond som afdelingsleder i SUF Syd
i Kolding.
Stærke visioner
Selvom Den Sociale Udviklingsfond i dag har vokset sig
til en stor virksomhed med 23 afdelinger spredt rundt i
hele landet og 300 ansatte, så har mange af de visioner,
som dengang i november 1991 blev sat på papir, vist
sig overlevelsesdygtige. Det er visioner, som den dag i
dag udgør dna’et i Den Sociale Udviklingsfond.
Uanset om du træder ind ad døren i SUF Nord i Aalborg eller SUF Stranden på Amager, så møder du en
organisation, som insisterer på, at den tætte forpligt­
ende relation mellem socialkonsulenten og mennesket
med behov for støtte skal være omdrejningspunktet
for fondens tilbud og indsatser. Det til trods for at målgruppen og typen af problemer på mange måder har
ændret sig.
“De unge, som vi tager os af i dag, er markant ander-
12
ledes, end dem vi tog os af i 1991. Dengang var det
typisk 15-16-årige udadreagerende drenge, der var kriminelle og eksperimenterede lidt med stoffer,” fortæller Thomas Rotne og vender blikket mod nogle af de
unge, han møder i dag. Unge, der er blevet udredt og
har været i døgninstitution eller familiepleje, men som
af den ene eller anden grund falder igennem, inden de
bliver indskrevet i Den Sociale Udviklingsfond.
“Groft sagt kan man sige, at den gruppe af unge, som
vi startede med i 1991, tager kommunerne sig nu selv
af. I dag har vi nogle, som er diagnosticeret og sårbare,
og hvoraf nogle har det så dårligt, at de bliver dømt
til psykiatrisk behandling i stedet for fængselsdom, og
de kan ikke rummes i de eksisterende kommunale tilbud.”
Helhedssynet flytter
Når Thomas Rotne lader blikket svæve ud over de 25
år, hvor Den Sociale Udviklingsfond har eksisteret, så
ser han en organisation, der har stået vagt om sit dna,
selvom der samtidig er sket en markant udvikling i
samfundet i retning mod en stadig større differentiering. Økonomisk, intellektuelt, kulturelt. En udvikling,
som har gjort, at det er sværere at komme ud af sociale
problemer, end det var i 1991, påpeger grundlæggeren.
Thomas Rotne er ikke i tvivl om, at de tanker, som i sin
tid lagde fundamentet for Den Sociale Udviklingsfond,
er vigtigere end nogensinde.
“Jeg tror ikke på, at man kan lave noget som helst
fornuftigt socialt arbejde, hvis ikke man får skabt den
afgørende relation mellem den unge og socialkonsulenten,” siger Thomas Rotne og trækker os med til-

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen