SUF DNA 2017 - Page 22Bruge selvstændig rigtigt
Et helt nyt liv
Begge socialkonsulenter lægger ikke skjul på, at det af
og til har været en overvindelse at give slip, så Louise selv kunne komme på banen. Men det har været
nødvendigt, fordi det har handlet om at fremme den
selvstændighed, de vidste boede i Louise.
Den dag i dag bliver Louise tit mindet om, hvordan Jan
Schmidt ringede og sagde: “Nå, Louise! Hvordan ser
din verden ud i dag?”
“Louise har altid været vant til at skulle klare sig selv og
sine søskende, og hun har været vant til at træffe beslutninger. Der lå en personlig ressource i det, som har været
vigtig. Men det var samtidig alt for meget ansvar, hun
har haft på sig, og hun har manglet den tryghed, der er
afgørende for, at man bruger sin selvstændighed til at
træffe de rigtige valg,” siger Jan Schmidt.
Støtte på flere planer
Når Louise i dag fortæller om, hvad det betød, at hun
som 17-18-årig stiftede bekendtskab med SUF Strax,
er det tydeligt, at hun har gjort sig mange tanker om
den udvikling og drejning som hendes liv tog sig efterfølgende.
“Jan og Jane kunne høre på min stemme, hvis der var
noget, jeg var ked af. Så kom de og hentede mig, og vi
kørte en tur, hvor vi snakkede om tingene. Stille og
roligt begyndte det hele at gå i den rigtige retning.”
Louise fandt kraften til at komme videre. Hun sagde farvel til den omgangskreds, hvor fester, druk og
stoffer mere var reglen end undtagelsen. Hun flyttede
i egen bolig, startede på HG og blev siden uddannet
materialist. Siden tog hun to år til Australien for derefter at tage en HF, som resulterede i høje karakterer. I
dag er Louise, som har en stor passion for sport, i gang
med uddannelsen til fysioterapeut. Når hun ser tilbage,
har hun vanskeligt ved at forstå den ændring, hendes
liv har taget.
“Mit liv kom på rette kurs, da jeg lærte SUF Strax at
kende. I starten havde jeg brug for støtte til bare at
skabe en nogenlunde normal hverdag, hvor der var
styr på bolig, økonomi og indkøb. Jeg havde aldrig
lært det,” siger Louise og fortsætter:
“I dag kan jeg slet ikke kende mig selv fra dengang,
hvor det hele sejlede. Jeg kan slet ikke forstå, at jeg
har været sådan. Det siger noget om, at man godt kan
ændre sit liv, hvis man vil – det er bare en vanvittig
lang proces, som kræver megen støtte. Sagen var jo, at
jeg gerne ville videre med mit liv og leve et ordentligt
liv. Jeg vidste bare ikke hvordan.”
“Da jeg mødte Jan og Jane, indså jeg, hvordan voksne og ansvarlige mennesker rent faktisk er i stand til
at tale sammen. Det åbnede mine øjne for, at der var
andre måder at være voksen på end dem, jeg havde
lært hjemmefra. Jeg fik den tryghed, som gjorde, at jeg
turde åbne op. Fordi jeg følte mig set og forstået.”
Louises far døde af sit alkoholmisbrug for to år siden.
I dag har hun et godt og afklaret forhold til sin mor og
sine to søskende, ligesom hun stadig har et tæt forhold
til Jan og Jane.
20

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen