SUF DNA 2017 - Page 29Lauge Skytte Christensen er ikke i tvivl om, at arbejdet
bryder sig om noget, der er behageligt. De tror ikke
i supermarkedet kun har været med til at styrke stabilipå, at de har ret til at have det godt. Sådan var det
teten. Men selvom socialkonsulenten nu og her tror på
også med Martin. Selvom han har svigtet aftaler på
Martins fremtid, så er han ikke
samlebånd, så har jeg aldrig svigparat til helt at slippe ham.
tet ham. Det har handlet om at
få ham til at indse, at jeg syntes,
“I dag kan jeg trække Martin op
han var værd at satse på. Jeg har
af det sorte hul, han pludselig
været irriterende insisterende,”
De første mange år med
kan havne i på grund af tvangssiger Lauge Skytte Christensen.
Martin var én lang nedtur.
tanker, ved hjælp af en telefonHan var virkelig langt ude,
Et skridt frem og to år tilbage
samtale på 10 minutter. Jeg kan
og jeg bestilte stort set ikke
på ingen tid se eller høre på ham,
Når det er sagt, så lægger Lauge
hvordan han har det, og jeg tager
Skytte Christensen ikke skjul på,
andet end at jagte rundt efter
altid telefonen, hvis jeg kan se, at
at forløbet med Martin også for
ham. I lange perioder gik mit
Martin ringer mere end én gang.
ham personligt har været barsk
arbejde
dybest
set
ud

at
Er jeg i et møde, forlader jeg det,
kost.
hvis jeg kan se, at han har brug
holde Martin i live.“
for mig lige nu.”
“Jeg har set, hvordan Martin
kunne finde på at tage en kop og
Lauge Skytte Christensen
Møder andre udsatte
knuse den, hvorefter han flænseLauge Skytte Christensen er godt
de sit ansigt. Han har gjort ting
klar over, at historien om Martin
mod sig selv, som var så forfærer en historie ud over de sædvanlige. Derfor har han
delige, og ind imellem har det været et skridt frem og to
også tit Martin med ude og møde andre udsatte unge
år tilbage,” siger Lauge Skytte Christensen og tilføjer:
og fortælle sin historie.
“Men på et tidspunkt gik det op for Martin, at han
“Om jeg så arbejder 50 år mere som socialpædagog, så
rent faktisk kunne stole på den idiot, der hele tiden gik
kommer jeg næppe til at opleve en historie som Martin
efter ham. Og det gik samtidig op for ham, at han har
igen. Men han er samtidig en påmindelse om, hvor vigtabt 10 år af sit liv. De erkendelser motiverede ham.”
tigt det er at blive ved og blive ved, selvom det umidAltid til rådighed
delbart kan se fuldstændig håbløst ud.”
I de seneste to år har Martin været i stand til at føre en
stabil tilværelse uden indlæggelser og selvmordsforsøg.
27

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen