SUF DNA 2017 - Page 32U
nge, som står helt ude på kanten af et misbrug. Unge, der ofte kommer direkte fra
en psykiatrisk indlæggelse. Unge med skizofreni, ADHD, Aspergers, angst, depression.
SUF Opgangen i Odense – et specialiseret tilbud til
unge mellem 17 og 35 år – spænder vidt, når det gælder støtte til unge med psykosociale vanskeligheder.
Det stiller krav til såvel socialkonsulenternes faglighed
som deres personlighed. Selvom den faglige baggrund
skal være i orden, så kommer man nemlig ikke langt,
hvis man lægger sig fast på én bestemt form for socialpædagogisk metode.
“Dét, der kendetegner det socialpædagogiske arbejde i
Den Sociale Udviklingsfond, er, at det er en organisation, hvor jeg ofte selv vælger min metode. Den relation,
som jeg har med den unge lige her og nu, er jeg nødt
til at reagere på. Metodefriheden indebærer nogle valg,
som fører os forskellige steder hen. Det er ofte noget
frygteligt roderi, hvor der skal en god del nysgerrighed
til for at få skabt en åbning for den unge og for relationen. Men det er nødvendigt som led i indsatsen,” siger
Tine Salling, socialkonsulent i SUF Opgangen.
Den unges valg
Èt går dog igen i praktisk taget alt Tine Sallings socialpædagogiske arbejde, nemlig at udvise en ubegrænset
tillid til den enkelte unge.
“Du skal gøre dig fortjent til min mistillid. I det ligger, at
du virkelig skal kvaje dig mange gange, før jeg ikke længere har tillid til dig. Hvis ikke jeg har den indstilling,
så kan jeg ikke nå noget med mit arbejde,“ siger Tine
Salling og understreger, at det ikke er det samme som
at være blåøjet og stole blindt på, hvad den unge siger.
30
“Belejlige historier fra den unge har ofte en funktion,
og her handler det om at finde ud af, hvad den funktion på et dybere plan handler om. I mit arbejde ønsker
jeg at signalere over for den unge, at det, som du siger,
det tager jeg for gode varer. Hvis du lyver, så er det et
valg, du træffer – det er den vej, du vælger at gå. Hvis
du gerne vil fremstille dig selv som et glansbillede, så
er du velkommen til det, og jeg skal nok lytte til dig,
men jeg vil gerne have dig til at tænke over, hvad det
skal bruges til.”
Når Tine Salling taler som sit arbejde, der har budt
på forløb med mange forskellige unge, bruger hun
gerne et billede, hvor hun hele tiden går ved siden af
den unge, og hvor de i fællesskab trækker vejret dybt,
inden de tager de næste skridt.
“At skabe rammer, der gør det muligt for den unge
med psykosociale vanskeligheder at udvikle sig, tager
tid. Ind imellem kræver det nemlig, at vi standser op og
bliver stående ved det, som er allermest svært,” siger
Tine Salling.
I hælene på fortrængninger
Hun kommer i tanke om et forløb, hun havde med en
pige, der havde haft et kompliceret familieforhold samt
år med stoffer og alkohol. Pigen, der kom fra København, havde ikke set sin mor i flere år, og bar rundt på
en stor sorg og en følelse af svigt. Hun udlagde derfor
sin barndom som en periode, der havde været negativ
fra ende til anden. På et tidspunkt foreslog Tine Salling, at de sammen tog til København for at gå i pigens
barndomsfodspor.
“Jeg var ikke i tvivl om, at pigens opvækst havde været
hård, men jeg havde samtidig en fornemmelse af, at
der måske også var nogle gode sider, som hun havde

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen