SUF DNA 2017 - Page 40S
igne har svært ved selv at finde forklaringen
på, hvorfor hun havnede i omfattende psykiske problematikker, et utal af indlæggelser
og blev diagnosticeret med omfattende personlighedsforstyrrelse – herunder skizofreni. Hun var op gennem barndommen og første halvdel
af sin ungdom socialt og mentalt ressourcestærk.
Godt nok blev Signes forældre skilt, da hun var 14 år,
og hendes far kæmpede med alkoholproblemer. Men i
sin egen selvforståelse var hun en velfungerende, udadvendt og glad pige, som klarede sig godt i skolen.
“Jeg kom på efterskole i 10. klasse. Her begyndte jeg
at få det skidt. Det var helt sikkert en reaktion på skilsmissen,” siger Signe, der alligevel evnede at opretholde
den glade facade udadtil.
“Jeg formåede at fremstå som en mønsterelev. Jeg var
smilende og glad, elevrådsformand på efterskolen og
godt med i det sociale liv.”
Selvskaden begynder
I løbet af gymnasieårene kunne hun dog ikke længere holde fast i smilet. Signe kunne ikke koncentrere
sig om undervisningen, og da hun modtog det første
karakterblad, faldt hendes livsverden sammen.
“Karaktererne ødelagde mig fuldstændig. Jeg blev
ramt af så meget selvhad.”
Signe begyndte på selvskade, hvor hun skar i sig selv.
“Jeg skulle straffes for ikke at være god nok. Jeg havde
identificeret mig med mine karakterer. Det var dem,
som jeg havde målt min værdi på som menneske. Nu
blev karaktererne dét, der udløste mit selvhad.”
Signe gik stille med sit selvhad og sin selvskade. Hun
bar sorte lange trøjer, der skjulte snitsårene på armene.
Hun skar sig i timerne og i frikvarterene. I det skjulte. Og facaden udadtil formåede hun nok engang at
opretholde. I 3. g blev hun elevrådsformand og var
38
vellidt. Indeni var hun ved at gå i stykker. Karaktergennemsnittet fra 2. g på 9,5 var i frit fald.
“Da vi fik læseferie i 3. g, kunne jeg ikke mere. Jeg
skulle indlægges på psykiatrisk afdeling. Nu stod jeg
med valget, om jeg skulle droppe ud af gymnasiet eller
gennemføre sygeeksamen,” siger Signe, der fik kæmpet
sig igennem og endte med et karaktergennemsnit på
8,2.
Høj score i test
I dag skjuler Signe ikke sine mentale sår. Hun bærer
T-shirt, hvor arrene på armene er til at få øje på. Sårene er helede, men historien vil hun altid bære med sig.
Under sin indlæggelse efter gymnasieårene blev hun
udredt. Hun blev testet for ni forskellige former for
personlighedsforstyrrelse. I alle ni test scorede hun
højt. Psykiaterne erklærede, at Signe led af skizofreni,
og behandlingen bestod bl.a. i antipsykotisk medicin.
I de næste knap fire år var Signe uden for psykiatrisk
og terapeutisk rækkevidde. Hun smadrede glas i håndklædet, som hun kunne skære sig med i det skjulte.
Hun havde over 200 skadestuebesøg.
“I de år var jeg så ekstremt selvskadende, at de ikke
kunne behandle mig. I en lang periode var jeg på den
lukkede afdeling og blev bæltefikseret og mandsopdækket. Det gjorde mig blot endnu mere psykotisk,”
konstaterer Signe.
Hun gjorde alt for at tage kontrollen. Tabte 30 kilo ved
ikke at spise for efterfølgende at tage 80 kilo på som
en konsekvens af bl.a. antipsykotisk og stemningsstabiliserende medicin. Fra psykiatrisk indlæggelse blev
hun indskrevet i et døgntilbud i Midtjylland i to år.
Selvom det ikke var et optimalt ophold for Signe, så
fandt hun her trods alt ressourcerne til at ville flytte i
egen lejlighed.
§85 bostøtte
Vesthimmerlands Kommune mente, at det for Signe

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen