SUF DNA 2017 - Page 41ville fungere med egen lejlighed i Ålborg suppleret med
et §85 bostøtte-tilbud fra SUF Nord.
I Signes tilfælde var der ikke nogen psykiatrisk eller
socialpædagogisk mirakelkur. Alligevel oplevede hun,
at SUF Nord mødte hende på en måde, som hun havde brug for efter at have tilbragt mange af sine tidlige
voksenår som psykiatrisk patient.
“Allerede da jeg mødte SUF Nord første gang, oplevede jeg, at de så mig – og ikke mine diagnoser. Efter så
megen indlæggelse var jeg blevet min sygdom,” siger
Signe og fortæller videre om overgangen til SUF Nord:
“Selvom de kendte min forhistorie, så troede de på mit potentiale.
Samtidig med at de så mine problematikker, så havde de i høj grad
også øje for mine ressourcer.”
“Jeg har været vant til at tilpasse mig personalets
arbejdstider og indrette mine behov for at snakke efter,
hvornår min kontaktperson var til rådighed. Hos SUF
kunne jeg få fat i en socialkonsulent, når det passede
mig. Det gjorde, at jeg kom til at lytte efter mine egne
behov,” siger Signe.
Rådighed skaber selvstændighed
Hos SUF Nord oplever man, at døgnrådigheden ofte
er forskellen på, om den unge er i stand til at bo i egen
lejlighed eller har brug for botilbud. At der er socialkonsulenter tilgængelige for de
unge 24 timer i døgnet, betyder, at
de føler sig langt mere trygge.
Når man har haft det så
psykisk skidt, som jeg har,
så er der også en angst for
at få et godt liv, da det er
forbundet med, at systemet
slipper mig.“
Træning af selvstændighed
Karina Nielsen, socialkonsulent i
SUF Nord, oplevede, at Signe havde brug for nænsomme skub hen
Signe
mod sig selv – og det igen at tage
ejerskab for sit liv.
“Signe havde brug for at træne sin selvstændighed. Det
kan være ekstremt hårdt og angstprovokerende, når
man i så mange år har været en patient i systemet. Men
Signe var nødt til at mærke, at hun havde valget, om
hun ville det ene eller det andet, stort eller småt,” siger
Karina Nielsen.
At blive mødt på den måde betød, at Signe i stigende grad blev konfronteret med sig selv. Hun skulle til
at mærke efter egne behov – og ikke blot indrette sig
efter, hvad læger og behandlere mente, var det bedste
for hende. I den sammenhæng var det af stor værdi for
Signe, at SUF har en 24-timers rådighedsordning, så
hun kunne få fat i en socialkonsulent, når hun havde
behovet.
“Som for alle andre så opstår de
unges problemer ikke kun mellem kl. 8-16. Faktisk er det oftere
om aftenen, hvor den unge kan
komme til at føle sig deprimeret,
ensom eller have svært ved at tage
en beslutning. Her betyder det
rigtig meget, at de kan komme i
kontakt med en person, som de er
trygge ved og har en relation til,”
siger Karina Nielsen og uddyber:
“Ofte er en telefonsamtale nok, men andre gange er der
behov for, at vi tager hen til den unge. Ved at den unge
kan komme i kontakt med os, kan vi for det meste få
hjulpet med at sortere i tanker og følelser og finde ud
af, hvad problemet reelt handler om, og få afdækket,
hvilke handlemuligheder der er.“
Brandslukning mindsker problemer
Muligheden for den hurtige dialog gør simpelthen, at
problemerne ikke vokser, og i mange tilfælde kan katastrofetanker afværges. SUF Nord taler om brandslukning.
“Hvis vedkommende havde siddet alene med problemerne en hel aften og nat, så er der stor risiko for, at
39

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen