SUF DNA 2017 - Page 42det ville blive uoverskueligt at håndtere problemet,”
siger Karina Nielsen.
En yderligere gevinst ved den direkte adgang til socialkonsulenten i døgnets 24 timer er, at de unge undgår at
belaste de familiære relationer.
Signe valgte, at hun ville fortsætte med at bo i egen
bolig. Kommunen bakkede op og tildelte hende 18
timer i ugentlig støtte i stedet for de hidtidige 12 timer.
“De unge har ofte trukket hårde veksler på deres familier. Ved at de i stedet kan bruge os, når de har problemer, oplever vi og de unge, at de får et bedre forhold
til f.eks. forældre. Nu kan forældrene få lov at være
forældre frem for behandlere,” fremhæver Karina
Nielsen.
Får skabt en hverdag
De sidste to år har Signe arbejdet intensivt med at blive
mere og mere sig selv, blive tryg ved sig selv, tryg ved
at være i egen lejlighed og finde ud af at få en hverdag
med struktur ligesom alle andre.
“SUF hjælper ved at stille mig spørgsmål, hvor jeg selv
skal finde svaret: Hvad giver indhold i min hverdag?
Hvad gør mig glad?”
Dermed er SUF Nord-socialkonsulenten tilbage ved
arbejdet med de unges selvstændiggørelse:
“Hele tiden har vi fokus på, at de unge bliver bedre og
bedre til selv at håndtere problemerne, når de opstår.
Det kan bl.a. være med en simpel metode som en fordel/ulempe-analyse, når et problem vokser sig stort.
Målet er, at de unge får forskellige redskaber til selv
at løse problemerne, sådan at de på sigt får et mindre
behov for hjælp fra os.
Signe har mærket flere og flere ressourcer. Har været i
job- og uddannelsesafklaring, bl.a. praktikophold på
en efterskole, hvor hun oplevede at have gode kompetencer. Men hun udfordres til stadighed.
“For mig er det en stor opgave at finde ro med, at det
er i orden at have en dårlig dag. At det ikke betyder, at
hele mit sygdomsforløb igen vælter frem. På den måde
slås jeg stadig med at finde ud af, hvornår jeg er syg og
ikke syg.
Vågner til livet
Selvom Signe da også oplevede, at SUF Nord hjalp hende på rette vej, så evnede hun ikke at tage de nødvendige skridt. Selvskaden fortsatte. Tre gange spiste hun
glasskår. Hun vidste, hun kunne dø af det. Kommunen
overvejede botilbud til Signe, da hun øjensynligt havde
vanskeligt ved at bo i egen lejlighed.
Kæreste og ingen medicin
Det sidste trekvarte år har Signe taget store selvstændige skridt. Hun har fået kæreste i Aarhus og er på vej
fra Nord- til Østjylland.
“Det er nyt og kæmpe stort for mig at mærke følelser
og samtidig turde forfølge dem. Jeg er sprunget ud med
kærligheden, men jeg har hovedet med,” siger Signe.
De mange skridt tilbage fortsatte indtil den 3. marts
2013; om det var overvejelserne fra kommunen om
at finde et botilbud, den langsomme virkning af den
socialpædagogiske og psykiatriske indsats, eller det
var Signe selv, som var nået til et afgørende vendepunkt i sit liv, er der ikke noget entydigt svar på. Signe
betegner det som et“wake up call”.
For hende er det ikke ubetinget nemt at slippe sin sygdom.
“Når man har haft det så psykisk skidt, som jeg har,
så er der også en angst for at få et godt liv, da det er
forbundet med, at systemet slipper mig,” siger Signe
og fortsætter:
“Men jeg tør nu, fordi jeg ved, at SUF ikke slipper.”
“Jeg traf et afgørende valg: Jeg vil leve og tage ansvar
for mit liv.”
40

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen