SUF DNA 2017 - Page 50Et liv med
særlige evner
– og med
særlige behov
BOAS MENTOR: Dea Birgitte Hansen bestrider
job i Socialstyrelsen. Aspergers syndrom og
følgetilstandene angst, depression og OCD er til at
leve med i kraft af støtte og vejledning
Dea Birgitte Hansen kan det meste. Veltalenhed, en udtalt evne
til refleksion og skarpe iagttagelser springer i øjnene i mødet med
hende. En kvinde med mange umiddelbare ressourcer og kompetencer. I år 2000 færdiggjorde hun sin HF med et karaktergennemsnit på 11,6, som det år var landets næsthøjeste snit. Hun er
uddannet cand. mag. i dansk og engelsk og har formået i flere år
at arbejde i Socialstyrelsen under flexjob-ordningen.
Men lige under overfladen lever hun et liv med stort behov for
sparring og støtte til at overkomme mange af de udfordringer, som
hun har med i sin bagage. Dea Birgitte Hansen har brug for støtte
og vejledning. Aspergers syndrom er hendes grunddiagnose. Derudover har hun angst, OCD og depression som følgediagnoser og
må derfor også leve med medicinsk behandling som en del af sin
hverdag.
For et år siden søgte Dea Birgitte Hansen sin hjemkommune,
Gladsaxe Kommune, om at blive indskrevet hos BOAS Mentor.
“Jeg havde et ønske om at få et mere helhedsorienteret forløb på et
sted med stor autismeforståelse. Jeg oplever, at jeg har brug for at
48

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen