SUF DNA 2017 - Page 52blive mødt med tålmodighed og en accept af, at der er
perioder, hvor jeg ikke udvikler mig. Når den grundaccept er til stede, har jeg de bedste forudsætninger for
at bevæge mig i den rigtige retning,” siger Dea Birgitte
Hansen.
Egen socialkonsulent
Hos Socialstyrelsen er hun ansat 12 timer om ugen i
flexjob. Hun arbejder med alt
fra oversættelse til korrekturlæsning, transskribering og analyseopgaver.
“Jeg kan også godt lide kreativt
vidensarbejde, men det er hårdt.
Som andre med autisme har jeg
det nok sådan, at jeg trives bedst
med struktur,” siger Dea Birgitte
Hansen.
Ligeværd i spil
Som 42-årig med en række psykiske problemstillinger
har Dea Birgitte Hansen færdedes i behandlersystemet
i en stor del af sit liv. Hun ved, hvad der nedbryder, og
hvad der opbygger.
Det vanskelige i arbejdet med
mig er, at jeg selv synes, at jeg
ved det meste om mig selv og
har mange indsigter. Samtidig
må jeg erkende, at der er ting,
som jeg ikke kan, for eksempel
oprydning, rengøring og
madlavning, når jeg er for
træt.“
Støtten til at skabe struktur i
hverdagen får hun hos BOAS
Mentor med adresse på Frederiksberg. BOAS Mentor, der
er en del af Den Sociale UdvikDea Birgitte
lingsfond, retter sig mod unge og
voksne med Autisme Spektrum
Forstyrrelser samt unge og voksne med ADHD og/eller andre psykiske følgetilstande.
Tilbuddet består af støtte, vejledning, udvikling af
ADL-færdigheder, samtaleforløb individualiseret ud
fra behov samt coaching, når der er behov for at styrke motivationen for forandring. Samlet set fokuserer
BOAS Mentor på at højne borgerens selvstændighed.
Siden Dea Birgitte Hansen blev indskrevet, har hun
haft Rikke Ramsing som sin fast tilknyttede socialkonsulent. De er fast sammen to gange om ugen. Derudover er Rikke Ramsing tilgængelig i døgnets 24 timer.
“Det specielle ved vores model er, at dem, som er til-
50
knyttet os, altid kan få fat i os. Det giver tryghed for
Dea, at hun ved, at jeg er tilgængelig, når hun har brug
for at få vendt nogle tanker,” siger Rikke Ramsing.
“Jeg har desværre oplevet, at
mange pædagoger og hjemmevejledere har talt ned til mig.
Ikke af ond vilje, men fordi de
ikke har evnet at skabe en ligeværdig relation. Det er her, at jeg
oplever en stor styrke ved BOAS
Mentor. Rikke har aldrig talt ned
til mig eller forsøgt at trække
ting ned over hovedet på mig,”
siger Dea Birgitte Hansen.
Som socialkonsulent er Rikke
Ramsing først og fremmest dialog- og sparringspartner.
“Dialogen og drøftelserne er
noget af det vigtigste for Dea. Jeg
skal minde hende om, hvordan hun skal strukturere
sin dag, så den hænger sammen for hende. Ikke ved
at diktere en plan, men ved gennem samtale at hjælpe
Dea til at huske på, hvad der skal til, for at hun fungerer godt.
Kan alt og ingenting
Et eksempel på et område, hvor Dea Birgitte Hansen
har brug støtte til at skabe gode rammer, er i forhold til
hendes søvn. Dea Birgitte Hansen skal helst sove 10-12
timer hver nat. Får hun mindre søvn, har hun brug
for hvile. Rikke Ramsing har hjulpet Dea Birgitte Hansen med at registrere søvnen. Dermed får Dea Birgitte

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen