SUF DNA 2017 - Page 55Arbejdsplads med
klare rammer
Socialstyrelsen nyder godt af Dea Birgitte Hansens kompetencer.
Struktur og tilknyttet kontaktperson skaber en god medarbejder
I Socialstyrelsen er de til fulde klar over, hvad der skal
til, for at Dea Birgitte Hansen trives på sit arbejde, og
de dermed får fuld valuta ud af hendes kompetencer.
Med Aspergers syndrom har hun brug for klare strukturer og en person tæt på, der kan træde til med hjælp
og guidning, hvis opgaverne eller de sociale møder er
svære for hende at afkode.
hendes livsverdener hænger sammen. At der er en fælles forståelse for hendes ressourcer og udfordringer.
“Det er meget vigtigt, at vi sørger for, at Dea har ordentlig tid til sine opgaver, så vi undgår pressede deadlines.
Hun skal helst ikke opleve stress. Dea har tilknyttet en
kontaktperson, så der er en tæt på, hvis hun har brug
for at få vendt tanker eller få sparring på en opgave,”
siger Sanna Dragholm, kontorchef, Kontoret for Kognitive Handicap og Hjerneskader, Socialstyrelsen.
“Dialogen med BOAS Mentor gør, at vi som arbejdsplads har en god føling med Dea, hvis hun i en periode
har ekstra brug for støtte, eller hvis der er noget, som
vi skal være ekstra opmærksomme på. Dermed har vi
en medarbejder, som har de rette betingelser for at trives, siger Sanna Dragholm.
Socialkonsulent Rikke Ramsing, Boas Mentor, er et
velkendt ansigt på afdelingen for Handicap og Hjerneskade i Socialstyrelsen. Det aspekt er vigtigt, fremhæver kontorchefen.
Dea Birgitte Hansen er ansat 12 timer om ugen i flexjob. I Socialstyrelsen bestræber de, at det primært er
korrektur og oversættelsesopgaver, der lander på hendes bord.
“Dea er meget dygtig til engelsk og til at arbejde struktureret og målrettet. Vi bruger hende dog også på andre
opgaver, for eksempel projekter om autisme. I Dea har
vi en meget aktiv medarbejder, som går konstruktivt til
opgaverne,” siger Sanna Dragholm.
Samspil med BOAS Mentor
En væsentlig forudsætning for, at Dea Birgitte Hansen lykkes i sit job, er en tæt kontakt mellem hendes
arbejdsplads og BOAS Mentor. Hun har brug for, at
53

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen