SUF DNA 2017 - Page 58H
vad er det, der skal til, for at et ungt menneske med Aspergers syndrom, angst,
OCD og en masse selvdestruktiv adfærd
får greb om sit liv?
22-årige Trine Thunberg har ikke noget enkelt svar.
Men hun kan konstatere, at hun efter to års ophold
hos BOAS Valby har fundet en ro med sig selv og sit
livslod. Raserianfald, selvskade og gemmen sig væk på
værelset er erstattet af tiltro til fremtiden.
“Under hele mit forløb med BOAS Valby har jeg ikke
været i tvivl om, at de kan noget særligt. Oplevelsen
af at finde modet, blive taget alvorligt og at være den
vigtigste brik i mit eget liv har givet mig troen på, at
der også er en plads til mig i den virkelige verden. Hvis
ikke jeg var blevet indskrevet i Boas Valby, så ved jeg
ikke, hvor jeg havde været i dag. At bo her er noget af
det bedste, der er sket for mig,” siger Trine Thunberg.
Det individuelle blik
BOAS Valby er et §107-tilbud til unge mellem 18 og
35 år med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Et botilbud, hvor de unge voksne får vejledning og støtte, så
de med tiden kan blive så selvstændige som muligt.
Da Trine Thunberg kom til BOAS Valby, befandt hendes tillid til systemet sig på nulpunktet. Hun havde
været gennem psykiatrisk indlæggelse i syv måneder,
var blevet udredt og havde fået stillet diagnosen Aspergers syndrom og OCD og var i medicinering. To mislykkede botilbud gjorde, at hun havde svært ved at tro
på, at der var plads til hende i verden.
Hos BOAS Valby mødte hun et individuelt blik.
“Ingen med Aspergers er ens. Selvfølgelig er der altid
nogle fællesnævnere, som går igen, men hele etableringsfasen går ud på at afdække den enkeltes behov og
ressourcer. På den måde har vi de bedste forudsætninger for at tilrettelægge den pædagogiske indsats,” siger
Signe Ask, socialkonsulent hos BOAS Valby og Trine
Thunbergs fast tilknyttede konsulent.
56
Overens med verden
Sen diagnosticering betød, at Trine Thunberg havde
haft sin skolegang på en almindelig folkeskole. Hun
havde levet en parallelverden med normaliteten.
“Trine havde oplevet mange nederlag, da det for de
fleste mennesker med autisme er svært at navigere i de
normale rammer. Hendes identitet var derfor bundet
op omkring følelsen af ikke at høre til eller passe ind.
Mødet med virkeligheden kan virke overvældende, når
man ikke er i stand til at dechifrere sine omgivelser,”
forklarer Signe Ask.
BOAS Valby har derfor en vigtig opgave over for de
unge, som mangler følelsen af at passe ind i normaliteten.
“Vi præsenterer og repræsenterer virkeligheden. Vi
befinder os på mange niveauer med den unge, da indsatsen er helhedsorienteret. Vores opgave er at vejlede
den unge igennem processen, så de langsomt får øje
på, hvad der giver mening for dem, samtidig med at
de erkender, at virkeligheden ikke er så farlig,” siger
Signe Ask.
Emotionel åbning
Da Trine Thunberg mødte ind i BOAS Valby, var hun
i gang med gymnasieuddannelse på asperger-linjen i
Høje Taastrup. Hun forsøgte, det bedste hun kunne, at
leve et aktivt socialt liv som andre unge.
BOAS Valby mødte Trine Thunberg med en relationspædagogisk tilgang. Langsomt fik hun opbygget tillid
til, at der var professionelle omkring hende, som så og
accepterede hende, for den hun er.
“Det relationelle er adgangsbillet til det emotionelle
rum. Det emotionelle rum er i spil, når vi anvender
den kognitive tilgang, som er beskrevet nedenfor. Og
da vi først fik skabt åbning til det emotionelle, kunne
Trine for alvor begynde sit arbejde. Trine blev mere og
mere klar over, at det handlede om, at hun selv skulle

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen