SUF DNA 2017 - Page 59ville udvikling – det var ikke for andres skyld,” siger
Signe Ask.
by ved, at de altid kan få fat i en socialkonsulent, som
er parat med støtte.
Etablering af ligeværdighed
“Vi er til at få fat på døgnet rundt, hvis den unge bliver ramt af større udfordringer, som han eller hun ikke
Som socialkonsulent i BOAS Valby arbejder Signe Ask
selv kan håndtere. Det er vigtigt for dem at mærke, at
ud fra et ligeværdighedsprincip. Socialkonsulenterne
vi følger dem tæt,” fremhæver Signe Ask.
går helst ved siden af de unge. Fra det ligeværdige ståsted forsøger Signe Ask gennem nære samtaler at hjælPå vej mod job og egen lejlighed
pe Trine Thunberg med at realitetskorrigere sin opfatTrine Thunberg fik i sommers sin studenterhue, som
telse af virkeligheden. At lære hende at forstå, hvad
tilmed er prydet med flotte karakterer. Om få dage
hun evner, og hvor hendes grænser går.
starter hun i virksomhedspraktik
I det arbejde anvender BOAS
i Super Brugsen. Hun tager selv
Valby blandt andet en kognitiv
med offentlig transport. Drømtilgang. Signe Ask stiller spørgsmen om normalitet har ikke lænmål til Trine Thunbergs tanker
gere så kraftigt et tag i hende.
og følelser.
Under hele mit forløb med
“Den kognitive tilgang er et
fantastisk metoderedskab, som
vægter at se på sammenhænge
og forbindelser mellem tanker,
følelser, adfærd og kropsfornemmelser. Man går ‘på opdagelse’ i
samtalerne med de unge, og de
nye opdagelser giver mulighed
for refleksion og selv- eller realitetserkendelse,” siger Signe Ask
og fortsætter:
Boas Valby, har jeg ikke været
i tvivl om, at de kan noget
særligt. Oplevelsen af at finde
modet, blive taget alvorligt og
at være den vigtigste brik i mit
eget liv har givet mig troen på,
at der også er en plads til mig i
den virkelige verden.“
Trine Thunberg
“Vi bruger det i dagligdagen
ved at byde op til selvrefleksion, og vi bruger det ved angst
og OCD-problematikker. I Trines tilfælde er omdrejningspunktet troen på sig selv. Ukontrollerbare og
nedbrydende tanker kan hurtigt tage over. Metoden er
effektiv, da den giver resultat næsten med det samme.
Det kan være omstrukturering af tanker eller adfærds­
eksperimenter.”
“Jeg har været misundelig på, at
jeg ikke kunne det samme som
alle andre. Sådan har jeg det ikke
længere. Jeg bliver mere og mere
glad for den, jeg er, og det jeg
kan,” siger Trine Thunberg, der
nu kan se et fremtidigt liv for sig
i egen lejlighed – eventuelt med
få timers støtte.
Signe Ask lægger ikke skjul på,
at Trine Thunberg har formået
at skabe en bemærkelsesværdig
udvikling.
“Trine er blevet langt bedre til at sortere i, hvad der
må fylde, og hvad der er overflødigt. Dermed formår
hun selv at tage styringen i sit liv. Hendes selverkend­
elsesproces er gået hurtigt. Når hun i dag havner i et
hul, så har hun redskaber til hurtigt at komme op igen.
For redskaberne har vi trænet og trænet sammen med
hende.”
Samtidig er det helt afgørende, at de unge i BOAS Val-
57

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen