SUF DNA 2017 - Page 71SUF NORD: Trine har et liv med
gennemgribende udviklingsforstyrrelse og
skizofreni. Hun er i gang med en udvikling,
hvor hun går fra massiv døgndækning til
et liv i selvstændig bolig
Hos SUF Nord, som har adresse i Region Nordjylland,
har man gennem mere end 10 år opbygget en ekspertise i skræddersyede §85- og §107-tilbud til unge og
voksne med særlige udfordringer. SUF Nord har blandt
andet stor erfaring med at skabe enkelt­mands­tilbud og
særforanstaltninger for unge med massivt behov for
støtte.
“Vi bruger blandt andet SUF, når andre tilbud ikke rækker. Nogle gange står vi med borgere, som har brug for
en høj grad af fleksibilitet og anderledes rammer i forhold til støtte – eksempelvis i egen bolig. Her formår
SUF at imødekomme vores behov,” siger Bente Larsen,
leder af sagsbehandlerteamet i Vesthimmerlands Kommune.
28 % reduktion
En af dem, som har brug for et helt særligt tilbud, er
Trine. Hun er i dag 34 år og har siden 2002 været indskrevet i SUF Nord.
“Da Trine kom til os, var forventningen – også fra
kommunens side – at hun altid ville have brug for
døgnhjælp,“ siger Dorthe Drivsholm, leder af SUF
Nord.
Trine har en gennemgribende udviklingsforstyrrelse
og skizofreni. I teenageårene og de første voksenår led
hun af stærk selvskadende adfærd. Hun stak med jævne mellemrum af fra det bosted, hvor hun hidtil havde
opholdt sig.
Hos SUF Nord var der brug for et enkeltmandstilbud
med hjælp 24 timer i døgnet. Gennem alle årene hos
SUF Nord er der arbejdet mod nedtrapning af støtten.
I de sidste fem år er opholdsbetalingen for Trine reduceret med 28 procent.
At det er lykkedes at skabe gradvis udvikling i perioden hos SUF Nord, tilskriver Dorthe Drivsholm ikke
nogen mirakelkur. SUF Nord-lederen er godt klar over,
at der er borgere, som forbliver enkeltmandsprojekter
hele livet. Men forklaringen på, at Trine er lykkedes
med et positivt udviklingsforløb, er en kompleksitet af
forskellige faktorer.
“Vi var rette sted på rette tidspunkt. Derudover kunne
vi tilbyde nogle rammer, som passede godt til Trines
behov,” siger Dorthe Drivsholm.
I selvstændig bolig
Gennem flere år har det for Trine stået som en ultimativ drøm at flytte i egen bolig. At nå frem til et selvstændigt liv, hvor hun mere eller mindre kunne klare
sig selv. I SUF Nord har der været arbejdet intensivt
mod realisering af dette mål. Samtidig har det stået
klart – og Trine har selv erkendt det – at egen bolig
uden støtte tæt på, kræver intensiv botræning.
Der var brug for at tænke i fleksible løsninger. Nu er
det lykkedes SUF Nord at etablere selvstændig bolig til
Trine på Enggården, et af flere tilbud i SUF Nord. Trine
er flyttet i selvstændig bolig, men med socialkonsulenter i den tilstødende bygning.
“Trine er nået langt i sin udvikling. I dag er hun blevet
rigtig god til at ringe, når hun har brug for praktisk
hjælp. Men når hun har det svært og for eksempel
hører stemmer, så formår hun endnu ikke at ringe. Den
del kræver fortsat intensiv træning. Hvis Trine også
bliver i stand til at kalde på hjælp, når hun har det
svært, er det realistisk, at hun en dag bliver i stand til
at flytte i egen bolig uden støtte tæt på,” siger Karina
Nielsen, stedfortræder i SUF Nord.
69

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen