SUF DNA 2017 - Page 79“Selvfølgelig var det en chance, jeg tog, da jeg sagde til
ham, at han ville blive rask, men jeg gjorde det, fordi
jeg troede på det. Og fordi jeg håbede, at Dennis ville
blive ’vækket’ af min tillid til ham.”
Rigtige værktøjer
I forløbet med Dennis lagde Morten Dyrehave mærke til, at i det øjeblik Dennis fik de rigtige rammer at
arbejde i, så rykkede han sig.
men og finde ud af, hvad det er for et menneske, som
gemmer sig bagved. Når et menneske, som kæmper
med psykiske lidelser, føler sig set som menneske, så
har man skabt de bedste forudsætninger for at tale om
problemerne og arbejde med dem.”
Morten Dyrehave har lært meget af det forløb, han
indtil videre har haft med Dennis.
“For mig har forløbet med Dennis været en understregning af, at så længe man har mulighed for at støt“Da Dennis flyttede ind hos BOAS Frederiksberg, var
te et menneske 1:1 og ikke flygter fra det pågældende
han en ung, meget forpint mand, der reelt havde to
menneske, selvom situationen
muligheder tilbage: Enten kunne
kan se fuldstændig håbløs ud, så
han flytte ind hos os, eller også
kan man rykke helt vildt meget.”
kunne han vælge gaden. Hans
livssituation var presset til det
Tør gøre noget ved det
yderste, og han var påvirket af
Da først jeg havde fået vækket
I dag kan Dennis åbne døre,
både dette og sine lidelser, og
drivkraften og fundet modet,
bruge bestik og tage helt alminhan var derfor meget konfliktsøkastede jeg mig ud i at arbejde
delige bade. Han har tabt alle de
gende. Det gjaldt både i forhold
overflødige kilo og følger både
til de øvrige beboere hos Boas og
med mine problemer, og
et kost- og træningsprogram.
personalet. Men i det øjeblik, at
selvom det var – og stadig
Enorme fremskridt, som Dennis
jeg eksempelvis gik en tur med
er

sindssyg
hårdt,

har
jeg
tilskriver en blanding af at have
ham, hvor jeg spurgte ind til det,
fået den rette medicin, kontakthan kæmpede med og lyttede til
flyttet mig markant.“
personer, som hele tiden har støtham, så kunne han bevæges et
tet ham, samt hans egen vilje til
andet sted hen. Det handlede om
Dennis
at komme videre.
noget så basalt som at blive forstået,” siger Morten Dyrehave.
“Jeg er kommet til et punkt, hvor
Den afgørende relation
jeg tør gøre noget ved mine problemer. Mine kontaktpersoner har skabt nogle ramMen det handlede også om at få brudt med nogle af
mer, hvor jeg tør kaste mig ud i det, jeg frygter, for
de mange OCD-ritualer, som konstant lagde sig i vejen
eksempel tage et helt almindeligt bad og så være i det
for Dennis’ liv. I to måneder koncentrerede Morten
voldsomme ubehag, som for mig følger efter.”
Dyrehave derfor alle sine kræfter om Dennis i forsøget
på at få skabt en relation, som kunne give Dennis det
De næste skridt
fornødne mod til at tage kampen op med sin angst for
Dennis er stadig indskrevet hos BOAS Frederiksberg,
eksempelvis at åbne døre, tage normale bade og spise
hvor han nu har boet i 2 ½ år. Han er i gang med en
almindeligt.
Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU), som han følger
tre dage om ugen, og hvor han udvikler sine kompe“I mit arbejde har jeg altid søgt at gå bag om sygdom-
77

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen