SUF DNA 2017 - Page 86Den gradvise forskydning
af magt og ansvar
Socialkonsulenterne hos SUF Sydsjælland ser det som deres væsentligste opgave
at give det fulde ansvar for livet tilbage til de unge
SUF Sydsjælland er en af de mindre afdelinger i Den
Sociale Udviklingsfond. Med kun få meters skridt til
gågaden i Vordingborg og tæt på park og grønne arealer har SUF Sydsjælland gennem mange år gjort det til
deres fordel, at de er en lille enhed.
“Vi har mulighed for at etablere en ekstraordinær nærhed, og vi har en smidighed og lyst til at finde nye løsninger for unge, som ellers kan være kørt fast i systemet,” siger Morten Bruun Pedersen, afdelingsleder i
SUF Sydsjælland.
I hvert eneste tilfælde hedder mantraet hos SUF Sydsjælland relationsopbygning. Som i Frejas tilfælde
begynder det relationelle arbejde allerede inden den
unge indskrives. Socialkonsulent Henrik Palmquist var
af flere omgange på besøg hos Freja på hendes daværende bosted.
“Den unge skal mærke, at vi virkelig gider dem, og det
ikke er fordi, jeg får løn for mit arbejde,” siger Henrik
Palmquist, som derfor også værdsætter den 24/7-ordning, som kendetegner Den Sociale Udviklingsfond,
hvor hver ung har fast tilknyttet socialkonsulent, som
er tilgængelig døgnets 24 timer.
“Mit arbejde er en livsstil. Jeg er ikke optaget af,
hvornår jeg har fri, og hvornår jeg er på arbejde. Den
indstilling bilder jeg mig ind, at de unge mærker som
vores oprigtige interesse for deres liv og deres udvikling,” siger Henrik Palmquist.
84
For hårdt et skub
I et år har Henrik Palmquist været Frejas socialkonsulent. Hans opgave er både at støtte, være en hånd i
ryggen og udfordre Freja. Eksempelvis da hun på HF
fik problemer med sine lærere, og hun valgte at trække
sig frem for at tage et møde med skolen.
“Jeg presser Freja i situationer. Det kan være i skolesammenhænge, men det kan også være, når hun har
lyst til at gemme sig i stedet for at gå ud og handle og
møde verden. Jeg presser, men jeg er tryg ved det. Billedligt talt så har vi en hånd bag ryggen og mærker, om
vi kan skubbe videre,” siger Henrik Palmquist.
Hos SUF Sydsjælland er Freja et godt eksempel på en
ung pige, som tillidsfuldt tager imod de små skub. Men
Henrik Palmquist erkender også, at de som socialkonsulenter kan komme til at skubbe for hårdt.
“HF viste sig at være for hårdt for Freja. Det var ikke
godt at skubbe hende yderligere. I stedet fandt vi VUC,
og det har vist sig at være det helt rette, fordi hun der
kan tage fagene i et tempo, som passer til hende her og
nu,” siger han.
Rækker ud mod forældre
Ét er det daglige arbejde med de unge. Noget andet er
opgaven i forhold til familie og pårørende.
“Det er ligeså vigtigt, at vi får Frejas forældre med.
De skal også tro på det, og de skal også støttes. Vi

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen