SUF DNA 2017 - Page 9N
år en virksomhed eller organisation lægger sin strategi, sker det som oftest ved, at
der tages afsæt i et her og nu-billede og et
fast blik rettet mod fremtiden.
Spørgsmålet er dog, om det er fyldestgørende.
Hvad blev der af den historie, som har formet organisationens identitet? Dens dna? Uanset hvordan man
end vender og drejer det, så er alle virksomheder og
organisationer i tidernes morgen blevet født ud af nogle tanker og ideer. En ambition om at løse et problem.
Dække et behov. Det gælder også Den Sociale Udviklingsfond (SUF), der blev skabt af en flok progressive
ildsjæle i 1991.
Denne bog, som bærer titlen SUF DNA, og som sendes
på gaden i anledning af at SUF i 2016 fylder 25 år, har
to formål: Dels at udfolde de tanker, den kultur og de
værdier, der ligger til grund for den socialpædagogiske
praksis i Den Sociale Udviklingsfond. Dels at præsentere en række nedslag på vores arbejde ude i de enkelte
afdelinger. Det sker gennem interviews med personer,
der alle har det til fælles, at de på grund af forskellige komplekse problemstillinger har været i et forløb i
Den Sociale Udviklingsfond. Foruden disse personer,
der modigt har indvilliget i at dele ud af deres historier, medvirker også de socialkonsulenter, pårørende og
professionelle samarbejdspartnere, som har været tæt
på de mennesker, der her deler deres historier.
Det er ikke nødvendigt at læse bogen fra ende til
anden. Du kan også vælge at læse enkelte kapitler. Af
hensyn til de medvirkende optræder flere af dem under
et andet navn.
Det er vores håb, at SUF DNA vil give dig indblik i
en organisation, der sætter en ære i at skabe de bedst
mulige socialpædagogiske løsninger ved at være tro
mod sig selv, sit særpræg og sin historie. En organisa­
tion, der ikke arbejder fra sag til sag, men fra menneske
til menneske. Sådan har det været siden begyndelsen i
1991 – og sådan vil det også være i fremtiden.
Rigtig god fornøjelse!
Michael Hansen
Direktør, Den Sociale Udviklingsfond
7

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen