SUF DNA 2017 - Page 93Støtte til Victor var
støtte til mor
For Lisbeth, mor til Victor, har SUF Djurs været
en altafgørende medspiller i familien
Hun erkender, at de som familie havde brug for hjælp
udefra til de udfordringer, som de stod med i hendes
børns ungdomsår. Hendes yngste søn, Andreas oplevede svære sociale og personlige problematikker, som var
meget energikrævende.
“Victor har haft en udenforstående at snakke med og
ikke kun mig. Torben har formået at skabe en helt fantastisk fortrolighed med Victor, og når Victor og jeg
eksempelvis er kørt fast, så har Torben kunnet hjælpe
med at åbne op igen,” fremhæver Lisbeth.
“SUF har været der for Victor, når jeg har haft brug
for at tage mig af Andreas,” siger Lisbeth, der til daglig
arbejder som tandplejer.
Hun kan se, at begge hendes sønner har fået uvurderlig
hjælp hos SUF. Victor har lært, hvordan han kan bevare sig selv i en familie med en psykisk syg bror.
“For Victor har det været enormt vigtigt at lære at sige
fra, og han skal hverken beskytte mig eller sin lillebror.”
For familien har SUF Djurs været en mangeårig støtte. Først som støtte for lillebroren Andreas, og siden
fulgte også nogle timers støtte til storebror Victor hver
eneste uge. Spørger man Lisbeth, så har den tilgang,
som SUF praktiserer, hvor de arbejder med hele familien, været altafgørende.
“Når du har et psykisk sygt barn, er der ikke megen
hjælp at få. Men selv de forholdsvis få timer, som Victor har været bevilget, har gjort en kæmpe forskel.
Simpelthen fordi kvaliteten har været så høj,” siger
Lisbeth.
Det fortrolige rum
Som mor kan det være følsomt, at andre udefra kigger
med ind i familien. Lisbeth har ikke oplevet det som en
overskridelse af sine grænser. Tværtimod.
Mennesket – ikke sagen
Familien har gennem mange år været omkring mange
forskellige typer behandling og tilbud. For Lisbeth var
det befriende, at SUF Djurs dukkede op.
“De har en meget høj faglighed, og så har de hjertet
med i det, de laver. Jeg oplever, at de har haft et oprigtigt ønske om at lære mine børn og mig at kende. De
sætter ikke i kasser. Den unge bliver set som et menneske og ikke en sag,” siger Lisbeth og glæder sig over, at
hun i dag har en søn, som er i stand til at mestre sit liv.
“SUF er det bedste, som er sket for os. Der er ikke
mange, som når dem til sokkeholderne, når det kommer til empati og rummelighed,” siger hun.
91

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen