Virum-Sorgenfri Avis nr. 11. 16. juni 2019 - Page 12Virum-Sorgenfri Avis - 16.maj - 2019
Side 12
Savner du mentalt overskud?
Af psykolog Julie Aasbjerg Andersen
Alle oplever perioder i løbet af deres liv, hvor de ikke
har deres sædvanlige mentale overskud. Livssituationer og begivenheder kan dræne én, så man ikke har
energien og kapaciteten til at udføre alt det som man
plejer.
Livsomstændigheder som dræner ens overskud kan
være: jobrelaterede problemer herunder afskedigelse,
stor arbejdsmængde, manglende indflydelse mv. Det
kan også skyldes påvirkninger fra privatlivet såsom
konflikter, dødsfald, skilsmisse, alvorlig sygdom i
familien mv. I de fleste tilfælde vil man komme til sig
med tiden, men sommetider skal der en aktiv indsats
til.
Der er flere ting du kan gøre selv, der findes mange
gode råd online. Det kan også være en fordel at tale
med fx en psykolog.
Igennem samtaler med en psykolog, kan du afdække hvilke faktorer, der spiller ind, når du mangler
energi. Herefter er det muligt at tale om individuelt
tilpassede mestringsstrategier ift. hvordan du håndterer belastende perioder i dit liv. På den måde kan du
få selvindsigten til hurtigst muligt at få dit mentale
overskud tilbage.
Virumborgeren
Julie Aasbjerg Andersen ejer
”Mentalt Overskud”, som er en
privat psykologpraksis beliggende centralt i Lyngby. Julie er
uddannet psykolog og autoriseret af Psykolognævnet.
Hun har 10 års erfaring med
psykoterapi og har haft over
5.000 samtaler med børn, unge
og voksne, par og familier.
Julie har en årrække arbejdet i
psykiatrien med udredning og
behandling af børn, unge og
voksne med alle typer problematikker herunder: angst,
depression, stress, sorg og krise
mv..
Kontakt: 60 10 00 80
Mail: julie@mentaltoverskud.dk
www.mentaltoverskud.dk

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen