Virum-Sorgenfri Avis nr. 11. 16. juni 2019 - Page 4Virum-Sorgenfri Avis - 16.maj - 2019
Side 4
Kom til informationsmøde
Kulturaftaler 2020-2022 - Open Call
Alle interesserede opfordres til at deltage i et af de
planlagte informations- og dialogmøde med henblik
på sparring og indgåelse af samarbejder på tværs af
kulturlivet i Lyngby-Taarbæk.
serede og frivilligt drevet, og som har en tilknytning
og forankring til Lyngby-Taarbæk Kommune.
Mødet foregår: Tirsdag den 21. maj kl. 18.00-20.00.
Rådhuset, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby
På møderne kan du som frivillig og lokal kulturaktør/forening blive klogere på:
Hvilke muligheder er der for at indgå en tre-årig
tilskudsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune?
Hvilke ansøgnings- og støttekriterier er der?
Hvilke andre aktører er der på kulturområdet – og
hvordan kan vi evt. samarbejde?
Der kan søges støtte til kulturaktiviteter – og arrangementer, som er offentligt tilgængelige og målrettet
borgere og/eller gæster i Lyngby-Taarbæk Kommune
i perioden 2020-22.
Støtten gives til aktiviteter indenfor alle kunst- og
kulturgenrer. Der gives ikke støtte til aktiviteter eller
udgifter, der er rettet mod foreningers drift og interne medlemsaktiviteter. Der gives heller ikke støtte til
kommercielle aktiviteter eller til aktiviteter, som er
omfattet af driftsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune.
Ansøgninger om tilskud til kulturaktiviteter bliver
vurderet efter kommunens målsætninger for udvikling af kulturlivet. Læs kommunens Kulturstrategi
her.
Deltag i mødet og få flere informationer.
Tilmelding til infomøder via fritid@ltk.dk med angivelse af navn, organisation/forening,
kontaktoplysninger.
Hvem kan der søges støtte til:
Kulturforeninger eller -aktører, som er medlemsba-
Hvad kan der søges støtte til:
Af Birgit Riedel Langvad

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen