Virum-Sorgenfri Avis nr. 11. 16. juni 2019 - Page 5Virum-Sorgenfri Avis - 16.maj - 2019
Side 5
Da prinsessen kom til Virum
Af Birgit Riedel Langvad
Fremmedsprog var på dagsordenen, da Virum
Gymnasium mandag den 6. maj havde besøg
af HKH Prinsesse Marie og undervisningsminister Merete Riisager til en dialog med elever
og lærere.
Et bredt udsnit af repræsentanter fra pressen
var på plads bag en snor, da HKH Prinsesse
Marie i Krone 11 kl. 11 kørte op foran VirumGymnasium, hvor hun blev budt velkommen
af rektor Mette Kynemund og underviningsminisningsminister Merete Riisager. af rektor
Mette Kynemund og undervisningsminister
minister Merete Riisager. Elevrådsformand Ida
Hedegaard Larsen overrakte blomster og bød
velkommen på elevernes vegne. Emnet for det
fine besøg var udvekslingsprogrammer og gymnasiets arbejde med at styrke sprogfagene.
Virum Gymnasium har modtaget midler fra undervisningsministeriets nye puljer til udveksling.
Det gav mulighed for at sende fire elever afsted
til gymnasiet Jean Renou i byen La Réole syd for
Bordeaux på et 3-ugers ophold. De fire elever
kunne fortælle, hvordan de fik nærkontakt med
fransk kultur ved at følge en fransk skoledag 8
til 17 og ved at bo privat. De diskuterede bl.a.
fordelingspolitik og priser på fødevarer i Frankrig med værtsfamilierne, når weekendturen gik
til Bordeaux og ruten skulle planlægges efter
De Gule Vestes demonstrationer. De franske
værter lagde ikke skjul på, at livet i en mindre by
på som La Réole byder på udfordringer for helt
almindelige franskmænd.
Prinsesse Marie var meget interesseret under hele
besøget og stillede mange spørgsmål til eleverne. Hun
ville bl.a. gerne vide, om eleverne var blevet bedre til
fransk. Og de var ikke i tvivl:
Vores fransk er helt klart blevet forbedret. Vi hørte
sproget hele tiden, og sætningsdannelsen er blevet
meget nemmere. Vi har også lært hverdagsvendinger
og tør sige meget mere nu.
Vær klog, lær sprog
Et af punkterne på programmet var fremvisning af en
film med mottoet ’Vær klog, lær sprog’, hvor tidligere
elever fra Virum Gymnasium fortæller på hvilken
måde, sprog har haft betydning for deres uddannelse
og senere jobmuligheder. Filmen er blevet vist for alle
elever i 1. g., der hører om, hvordan sprog bruges på
forskellige studier, og hvordan sprog især får betydning for udveksling under studiet. Eller som en af de
tidligere elever udtrykte det:
Udover, at det er megablæret at kunne sprog, så er der
bare mange flere fede destinationer, man kan vælge,
hvis man er flydende i fransk eller tysk.
I Virum Gymnasiums sproglige studieretningsklasse
gav eleverne flere eksempler på behovet for sprog. For
dem ville udveksling under studiet nærmest være en
selvfølgelighed, og en elev kiggede specifikt efter uddannelser, hvor han kunne kombinere tysk med noget
andet.
Der var arrangeret tre rundbordssamtaler med fokus
på det lokale, det nationale og det globale, som Virum
Gymnasium tilbyder eleverne. Her deltog godt 35
elever og lærere og præsenterede udvalgte aktiviteter
for gæsterne. Mathilde Bloch kunne bl.a. fortælle, at
hun som repræsentant for Danmark skal til London i
næste uge for at deltage i verdensmesterskaberne i The
Fortsættes side 7

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen