Virum-Sorgenfri Avis nr. 11. 16. juni 2019 - Page 7Virum-Sorgenfri Avis - 16.maj - 2019
Side 7
Fortsat fra side 5
Public Speaking Competition, og David S. Rasmussen fortalte om det besøg fra gymnasiet i
Nuuk i Grønland, som netop er under afvikling
igennem Nordplus til temaet ’Bæredygtighed’.
Besøget blev afsluttet med en uformel samtale
mellem prinsessen, ministeren og repræsentanter for skolens ledelse og lærere, hvor strukturer
og politik kunne drøftes.
Prinsessen viste stor indsigt og indlevelse
Prinsesse Marie, der selv behersker fire sprog
flydende udover dansk, betonede vigtigheden af
at kunne sprog. Det er ‘non-negotiable’ som hun
udtrykte det, og gav sig selv som eksempel på en
student med sprog og matematik på højt niveau.
Prinsessen var imponeret over elevernes engagement og indsigt.
Ydmyghed i mødet med det anderledes
På vejen ud til ministerbilen blev der tid til, at
Merete Riisager kunne svare på, hvad der havde
gjort størst indtryk på hende: Vi har talt med
rigtig mange forskellige elever og lærere i dag, og
Virum Gymnasium er et sted, der selv tager en
masse initiativer.
Ministeriet har kunnet hjælpe i forhold til aftaler
med Tyskland, Frankrig og Spanien, der gør det
nemmere at lave de interkulturelle aftaler, men
gymnasiet selv har også af egen kraft en masse
spændende aktiviteter, som binder eleverne sammen med elever i andre lande. Og det har været
spændende at høre om. En ting, der især har
slået mig, er den ydmyghed, mange elever oplever, når de bor hos en familie i i Frankrig eller i
Spanien, som har meget ringere levevilkår. Jeg
tror ikke, at mange unge mennesker tænker over,
at man også inden for Europa nemt kan møde
borgere, der har meget mere beskedne levevilkår
end vores.
Undervisningsministeren understregede også, at
udvekslingsaftaler ikke er nok, hvis vi skal fremme sprog i gymnasiet. Der skal kigges nærmere
på studieretningerne, og det er bydende nødvendigt at undersøge hvilke strukturelle greb der
skal til, hvis vi vil undgå, at sprogfagene tørrer ud.
Rollemodeller er vigtige
Virum Gymnasium sender elever ud i grundskolerne
som sprogambassadører og gode rollemodeller, der skal
sikre opmærksomhed om sprog. VG har en lang tradition for udveksling med Spanien, Frankrig og Tyskland.
Og VG har generelt understøttet sproglærernes arbejde for at skabe interesse for sprog og skaffet midler til
indsatsen bl.a. via Erasmus+ og Nordplus. Efter afskeden med prinsessen og ministeren fortalte ledelsen på
Virum Gymnasium ved rektor Mette Kynemund og
de to vicerektorer Andreas Holmsted Olesen og Birgit
Riedel Langvad pressen lidt mere om baggrunden for
gymnasiets syn på sprog:
Arbejdet med at fremme sprog gik rigtig fint lige frem
til reformen! Det kan være en udfordring, at eleverne
i løbet af de første otte uger i gymnasiet skal beslutte
sig for, om de vil have en sproglig studieretning. Hvis
vi giver dem mere sprogundervisning på gymnasialt
niveau i syv måneder, så vil der være flere, der tør vælge
sprog. Oven i det kommer besparelserne. Når vi tvinges
til at have store klasser og hold med mange elever, gør
vi ikke noget godt for sprogundervisningen.
Vi foreslår, at man overvejer at ændre adgangskravene
til sprog på de videregående uddannelser. Et højere
Vi foreslår at man ændrer adgangskravene til sprog på
de videregående uddannelser. Et højere snit giver prestige til uddannelsen. VGs mål er i øvrigt ikke kun at
uddanne elever, der også kan sprog. Som en ekstrakompetence, en dobbeltkompetence. Ingeniøren, juristen
eller samfundskandidaten kommer længere og får flere
muligheder ved også at kunne sprog. Det er af afgørende
betydning for Danmark, at vi uddanner folk, der kan
fremmedsprog på et tilstrækkeligt niveau og også flere
sprog end engelsk.

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen