Virum-Sorgenfri Avis nr. 13. 16. august 2019 - Page 18Virum-Sorgenfri Avis - 16.maj - 2019
Side 18
Skal der være Sankt Hans Fest i Furesøparken?
Af Hans-Jørgen Bundgaard
Bortset fra sidste år, hvor Sankt Hans festen i Furesøparken blev aflyst, p.g.a. det tørre vejr, har der været
afholdt Sankt Hans Fest i Furesøparken de seneste rigtig mange år.
For år tilbage, valgte kommunen af økonomiske grunde, at stoppe arrangementerne og lade frivillige tage
over.
Siden den gang har det været Virum Sorgenfri Håndboldklub der har stået for arrangementet, men klubben
har i år valgt at stoppe med sankt hans Arrangementet og fremover hellige sig arrangementer tættere på
klubbens aktiviteter.
Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening er blevet spurgt om man vil overtage arrangementet, men da
det er lidt i ellevte time vil der i år blot blive lavet et mindre arrangement som vi kan magte med den hjælp
der skal til for lokalbefolkningen.
Hjælpere Søges
Det ville være trist hvis dette arrangement ikke skal fortsætte, hvorfor vi opfordrer til at frivillige hjælpere,
melder sig ved blot at skrive på flg mail: sankthans@virumby.dk.
I 2020 vil vi forsøge at stable et større arrangement på benene, men er der frivillige foreninger eller privatpersoner der vil være med, så vil vi bede jer kontakte Handels- og borgerforeningen på sankthans@virumby.
dk. Arrangementet vil løbe i tidsrummet 18-23.
De er brug for
- Hjælpere til etablering og afspærring af bål,
- Lokal musiker/musikere der kunne tænke sig at promovere sig selv gennem optræden denne aften
- Forening der vil stå for salg af sandwich/pølser/popcorn eller lign. – indtægter vil tilfalde foreningen
- Forening der vi stå for salg af øl – indtægter vil tilfalde foreningen
- hjælpere til oprydning efter arrangementet.
Der vil være afsat midler til hjælp for arrangementet
HUSK AT MELDE DIG SOM HJÆLPER
sankthans@virumby.dk

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen